Equidad para los niños: el caso de España

Co fin de mellorar o benestar de todos os nenos, é vital que se realicen maiores progresos na redución das diferenzas (brechas) entre o benestar dos nenos máis favorecidos e os máis vulnerables. A desigualdade na infancia afecta á vida e o desenvolvemento dos nenos e dos seus países. 
 
O Report Card 13 de UNICEFEquidade para os nenos: unha táboa clasificatoria da desigualdade respecto ao benestar infantil nos paísesricos é unha importante contribución para levar o debate da inequidad aos nenos e nenas, a través dunha análise comparada de 41 países da OCDE con táboas clasificatorias dos niveis de desigualdade no ingreso, a educación, a saúde e o benestar subxectivo. 
 
Equidade para os nenos: o caso de España é un documento baseado nos datos do Report Card 13, cunha especial mirada aos resultados e a situación en España. Inclúe infografías cos datos de España e a súa comparación internacional, e unha breve análise da actividade política e parlamentaria na última lexislatura en relación con equidade e pobreza.