Equidad para los niños: el caso de España

Per tal de millorar el benestar de tots els infants, és vital que es realitzin majors progressos en la reducció de les diferències (bretxes) entre el benestar dels infants més afavorits i els més vulnerables. La desigualtat en la infància afecta la vida i el desenvolupament dels infants i dels seus països.El Report Card 13 d'UNICEF Equitat per als nens i nenes: una taula classificatòria de la desigualtat respecte al benestar infantil als països rics és una important contribució per portar el debat de la iniquitat, els nens i nenes, a través d'una anàlisi comparada de 41 països de l'OCDE amb taules classificatòries dels nivells de desigualtat en l'ingrés, l'educació, la salut i el benestar subjectiu.Equitat per als infants: el cas d'Espanya és un document basat en les dades del Report Card 13, amb una especial mirada als resultats i la situació a Espanya. Inclou infografies amb les dades d'Espanya i la seva comparació internacional, i una breu anàlisi de l'activitat política i parlamentària en l'última legislatura en relació amb equitat i pobresa.