Ebola: Getting to zero -for communities, for children, for the future-

ébola tivoconsecuencias desvastadoras para osnenos, que constitúen un 20% dos casos de infección en Guinea, Liberia eSerra Leoa.

Neste informe, UNICEF
 afirma que co fin de protexer eses nenose as súas comunidades, é imprescindible derrotar esa enfermidade sen deixar por iso de traballar con vistas aorestablecemento dos servizos básicos.