Ebola: Getting to zero -for communities, for children, for the future-

L'Ebola ha tingut conseqüències devastadores per als infants, que constitueixen un 20% dels casos d'infecció a Guinea, Libèria i Sierra Leone.

En aquest informe, UNICEF afirma que amb la finalitat deprotegir aquests infants i les seves comunitats, és imprescindible derrotar aquesta malaltia, sense perdre de vista el treball per alrestabliment dels serveis bàsics.