¿Autorregulación?... Y más: La protección y defensa de los derechos de la infancia en Internet (Autorregulación?... e máis: a protección e defensa dos dereitos da infancia en Internet)t

 

O obxectivo desta investigación é detectar e analizar os riscos potenciais aos que os nosos nenos, nenas e adolescentes se ven expostos cando navegan por Internet, así como promover a responsabilidade dos distintos actores implicados, en especial das empresas provedoras de servizos e contidos.

Este estudo é o resultado do traballo realizado baixo a iniciativa de UNICEF-Comité Español, a través do Instituto Universitario Mixto Universidad Autónoma de Madrid-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) (Instituto Universitario Mixto Universidade Autónoma de Madrid-UNICEF de Necesidades e Dereitos da Infancia e a Adolescencia (IUNDIA)) e coa colaboración dun equipo de investigadoras e investigadores da Universidade Carlos III de Madrid, expertos en medios de comunicación, infancia e educación..