Acción Humanitaria para a Infancia 2012 (en inglés)

O informe de UNICEF describe a situación cotiá á que se enfrontan os nenos máis vulnerables de todo o mundo e as mulleres atrapadas en situacións de emerxencia, e inclúe un apartado que detalla o financiamento necesario para satisfacer as necesidades inmediatas e a longo prazo desta poboación.

Informe Acción Humanitaria para a Infancia 2012 no que describe as operacións humanitarias prioritarias que desenvolverá este ano en 25 países, onde millóns de persoas viven unha situación de extrema necesidade, especialmente na rexión do Corno de África.