Acció Humanitaria per a la Infancia 2012 (en anglès)

L'informe d'UNICEF descriu la situació quotidiana a la qual s'enfronten els infants més vulnerables de tot el món i les dones atrapades en situacions d'emergència, i inclou un apartat que detalla el finançament necessari per satisfer les necessitats immediates i a llarg termini d'aquesta població.

Informe Acció Humanitària per a la Infància 2012 en el qual descriu les operacions humanitàries prioritàries que desenvoluparà aquest any en 25 països, on milions de persones viuen una situació d'extrema necessitat, especialment a la regió de la Banya d'Àfrica.