Xunta de Castela e León e UNICEF unidos para potenciar os dereitos da infancia a través do deporte

A conselleira de Cultura e Turismo, Alicia García, asinou un Convenio Marco de colaboración co Vicepresidente do Comité Autonómico da Fundación UNICEF-comité ESPAÑOL

A Conselleira de Cultura e Turismo, Alicia García, asinou un Convenio Marco de colaboración co Vicepresidente do Comité Autonómico da Fundación UNICEF-comité ESPAÑOL José María Lara Sanz a través do cal se vai crear en Castela e León un ámbito de referencia no que se desenvolvan actuacións conxuntas.

A Conselleira de Cultura e Turismo, Alicia García, asinou un Convenio Marco de colaboración co Vicepresidente do Comité Autonómico da Fundación UNICEF-comité ESPAÑOL José María Lara Sanz a través do cal se vai crear en Castela e León un ámbito de referencia no que se desenvolvan actuacións conxuntas encamiñadas a potenciar os dereitos da infancia a través do deporte. No acto de firma de Convenio entre a Consellaría de Cultura e Turismo e UNICEF estiveron presentesMaite Martínez, Embaixadora deUNICEF en Castela e León en materia deportiva e máis dunha trintena de representantes de Federacións Deportivas de Castela e León. A Consellaría de Cultura e Turismo exerceu o papel de intermediación entre as Federacións e UNICEF para que estas poidan realizar tamén un acordo similar ao asinado pola Xunta con UNICEF e xa foron unhas 50 as Federacións Deportivas de Castela e León que mostraron o seu interese e a súa disposición para colaborar neste proxecto. A conselleira de Cultura e Turismo, Alicia García, sinalou na firma deste Convenio que a práctica do deporte non só é un dereito de todos os nenos e nenas recoñecido na Convención sobre os Dereitos do Neno de 1989, senón que ademais é unha importante ferramenta de educación e transmisión de valores e de inclusión social.

Neste sentido destacou que valores como o compañeirismo, a cooperación, o afán de superación, o espírito de equipo, a lealdade, o respecto e a tolerancia ao rival contribúen na formación da personalidade dos máis pequenos e dos mozos, polo que o deporte é un medio pero tamén un fin en se mesmo. Desta realidade e da dilatada e acreditada solvencia e credibilidade de UNICEF, a Consellaría de Cultura e Turismo quixo asinar un Convenio Marco de Colaboración que permita crear en Castela e León o ámbito de referencia para desenvolver actuacións conxuntas entre a Consellaría e UNICEF que potencie os dereitos da infancia a través do deporte. A conselleira de Cultura e Turismo resaltou que coa etapa de colaboración que agora comeza queda patente a confluencia de intereses entre a Consellaría de Cultura e Turismo e UNICEF para garantir os dereitos da infancia a través dun acordo que supón un exemplo máis da necesaria concertación institucional e a participación público-privada. Entre as accións máis destacadas a desenvolver a través deste acordo, Alicia García referiuse ao deseño conxunto de actividades deportivas para mobilizar a sociedade castelán e leonesa sobre os valores positivos do deporte. Dentro desta acción destaca o desexo conxunto de que UNICEF poida achegar contidos e material didáctico das distintas actividades que vén realizando en relación co deporte, para dar visibilidade ao devandito labor, tanto nos Campionatos de Castela e León en idade escolar, coma nos sucesivos Programas de Formación e Actualización Deportiva, que se promovan dende a Dirección Xeral de Deportes.