VI Foro Insular da Infancia en Gran Canaria

O pasado 10 de abril tivo lugar en Gran Canaria o VI Foro Insular, onde máis de 300 nenos de entre 10 e 12 anos se reuniron para debater sobre o seu futuro e reclamaron con entusiasmo o dereito ao xogo.

O Foro Canario da Infancia é unha iniciativa impulsada polo Goberno de Canarias, a través da Consellaría de Cultura, Deportes, Políticas Sociais e Vivenda e da Consellaría de Educación, Universidades e Sostibilidade, en colaboración cos Cabidos e Concellos así como do Deputado do Común e UNICEF. 

UNICEF considera a participación infantil e adolescente como unha ferramenta clave para avanzar nos dereitos da infancia. Os foros insulares representan un dos poucos espazos existentes para que os nenos expresen as demandas, necesidades e propostas que, como na xornada celebrada en Gran Canaria, destacan pola sinxeleza, franqueza e valentía. En definitiva, gran dose de "sentido común", tan necesario para afrontar os retos que se presentan. Conscientes da situación difícil da crise, os nenos piden agora máis que nunca que se lles escoite e que poidan dispoñer de tempo para xogar, que os pais e os profesores xoguen con eles para poder descubrir "xogos distintos á pelota". Os eixes de traballo do Foro e os temas en torno aos que os nenos debateron foron: O que vimos en Canarias e no resto do mundo, O que pedimos á sociedade, aos políticos e nosos pais, e Ao que nos comprometemos.