A Universidade Europea de Madrid e UNICEF impulsan os dereitos da infancia

José Enrique Fernández del Río, Director Xeral da Universidade Europea de Madrid - Centro Adscrito de Valencia, e Bienvenida Guerrero Ramón, Presidenta de UNICEF C. Valenciana, asinaron o 20 de xuño un acordo para enmarcar a colaboración de ambas as dúas entidades en torno aos dereitos da infancia.

O acordo considera o desenvolvemento de actividades docentes dirixidas aos diversos colectivos da universidade, vinculadas aos dereitos da infancia, os Obxectivos do Milenio e a cooperación internacional.No campo da docencia, a promoción dos dereitos da infancia farase visible entre o alumnado mediante cursos de formación e outras actividades académicas. Pero tamén se organizarán xornadas temáticas dirixidas non só a estudantes senón tamén a profesores e profesionais. Outras áreas de colaboración conxunta serán a investigación sobre temáticas relacionadas coa infancia na universidadee o desenvolvemento de accións de mobilización da comunidade universitaria con programas e actividades de difusión e sensibilización dirixidas a alumnos, profesores e persoal laboral.  

VOLUNTARIADO NA COMUNIDADe UNIVERSITARIA

Finalmente,promoverase o voluntariado na comunidade universitaria para os proxectos e accións organizadas porUNICEF España para contribuír na mobilización social ou a captación de fondos.

Este acordo constitúe para UNICEF C. Valenciana unha alianza fundamental no marco do seu traballo coas universidades, institucións altamente estratéxicas para lograr a promoción e defensa dos dereitos da infancia na nosa sociedade. 

Pola súa banda, a Universidade Europea de Madrid, a través do seu centro en Valencia, mantén un firme compromiso coa formación en valores e a sostibilidade curricular dos seus programas de estudo, achegando a toda a súa comunidade universitaria unha educación en valores, sólida e transversal.