UNICEF fa una crida per donar resposta a la crisi més externa i enfortir les comunitats

UNICEF ha publicat l’Informe d’acció humanitària per a la infància (Informe de Acción Humanitaria para la Infancia) 2011 (HAC), la crida del qual destaca la importància de donar resposta a les crisis humanitàries que estan patint les dones i els nens en 32 països.

L’informeemfatitza la importància creixent d’enfortir la capacitat de les comunitats de sobreposar-se a les crisis i sol·licita, en la seva crida anual als donants, 1.400 milions de dòlars per donarsuport alsafectats per aquestes crisis humanitàries.

“La inversió en la infància i la construcció d’aquesta capacitat de sobreposar-se les ajuda  a gestionar anticipadament els riscos i a mitigar les pèrdues abans que una crisi les colpegi,” va afirmar la Directora Executiva Adjunta d’UNICEF, Hilde Johnson.

Les crisis humanitàries afecten la infància

El món ha estat testimoni de crisis humanitàries molt fortes en 2010: les inundacions al Pakistan; el terratrèmol a Haití; o la sequera i la manca d’aliments alSahel.

[]

Aquestes emergències ocupen titulars destacats als mitjans de comunicació, però existeixen moltes altres crisis silencioses que afecten la vida dels nens i les famílies.

A tot el món, la sequera, lagana, el conflicte violent, i elsdesplaçaments de llarga durada són una realitat per a milions de persones.  Aquestes crisis humanitàries tenen conseqüències directes per a la infància, entre elles elreclutament en les forces armades, violència sexual, i la pèrdua de serveis bàsics com aigua, salut i educació.

Els desastres d’Haití i Pakistan en 2010 van disparar una resposta internacional extraordinària, però també subratllaren la necessitat d’enfortir les comunitats i reduir el risc de crisis.

En 2010, UNICEF va enfortir el nucli de la seva política humanitària per defensar els drets dels nens i les dones en situacions de crisi, destacant la importància d’estar preparats abans de l’inici d’una crisi.

32 països en crisis humanitàries

Els 32 països objectiu d’aquesta crida han estat prioritzats en base a la magnitud de la crisi, la gravetat del seu impacte en els nens i dones, la naturalesa crònica o prolongada de la crisi, i el potencial per aconseguir salvar vides i resultats a llarg termini.

[]

L’Informe d’acció humanitària per a la infància (Informe de Acción Humanitaria para la Infancia) 2011 d’UNICEF presenta crisis que requereixen suport excepcional. Mostra on és imperiosa l’acció urgent per salvar vides, per protegir els nens de les pitjors formes de violència i abús, i per garantir l’accés a serveis bàsics, com aigua i sanejament, salut, nutrició i educació.

“Després d’un any de desastres naturals i tragèdies humanes devastadores, mai ha estat més oportú enfortir la capacitat de sobreposar-se de les persones i comunitats que estan sistemàticament exposades a l’impacte dels desastres,” va dir Johnson.

Vegeu vídeo sobre l’Informe d’acció humanitària per a la infància 2011