UNICEF España e a Universidade Camilo José Cela asinan un acordo para impulsar a cooperación

A Universidade Camilo José Cela e UNICEF España asinaron un acordo de colaboración para promover accións conxuntas de investigación, formación e asesoramento no ámbito do voluntariado e a sensibilización social dentro do ámbito universitario.

A Presidenta deUNICEF España, Consuelo Crespo, e o Reitor da Universidade Camilo José Cela, Rafael Cortés Elvira, protagonizaron a firma deste convenio. Na súa intervención, Consuelo Crespo, destacou a Universidade como "un ámbito privilexiado para que osalumnos poidan conectarse coa realidade social" e fomentar a cooperación ao desenvolvemento. "Debemos entender a cooperación non como unicamente o envío de recursos económicos, tecnolóxicos ou humanos, se non como un diálogo entre distintas partes, moi enriquecedor para todas elas que busca a reconstrución dun mundo diferente" do que "todos formamos parte", engadiu a Presidenta deUNICEF España. Pola súa banda, o Reitor da Universidade Camilo José Cela, Rafael Cortés Elvira resaltou que o convenio que se asinou esta mañá supón a consolidación dunha "colaboración estreita e amiga" que a Institución SEKe UNICEF España veñen protagonizando dende hai anos co impulso de diferentes programas, especialmente en Senegal. A colaboración entre ambas as dúas institucións concretarase en catro áreas: a área docente co desenvolvemento de cursos de formación, materias específicas, ou xornadas temáticas; aárea de investigación co fomento de estudos sobre cuestións vinculadas coa infancia; a área de mobilización da comunidade universitaria co desenvolvemento de programas e actividades de difusión e sensibilización dirixidas a alumnos e profesores; e a área de promoción do voluntariado.O Director do Instituto de Cooperación para o Desenvolvemento Humano (ICDH), Carmelo Angulo, será o que xestione o programa de actividades que a Universidade desenvolverá conxuntamente con UNICEF.