UNICEF e H&M, polo mellor comezo na vida dos nenos

UNICEF e H&M asinaron unha nova alianza a tres anos pola que a fundación da firma de roupa apoiará unha campaña global dirixida ao desenvolvemento da primeira infancia, de forma que os nenos, especialmente os máis vulnerables, poidan ter o mellor comezo posible na vida.

A Fundación H&M Conscious contribuirá con 9,3 millóns de dólares (uns 6,8 millóns de euros) á posta en marcha de proxectos piloto en varios países cuxo obxectivo é ampliar o desenvolvemento infantil temperán e animar os gobernos a investir máis nos primeiros anos da vida do neno. Así mesmo, estes fondos servirán para apoiar a realización dun informe global sobre desenvolvemento infantil temperán que verá a luz a finais de 2016, e dunha App (aplicación informática para dispositivos móbiles ou tablets) que permitirá aos lexisladores acceder a datos críticos en tempo real sobre desenvolvemento infantil temperán. "A nova alianza coa Fundación H&M Conscious é un exemplo importante dunha alianza que axudará a mobilizar apoio e empregar a innovación para impulsar o potencial dos nenos, en calquera lugar", afirmou a directora de Captación de Fondos Privados e Alianzas de UNICEF, Leila Pakkala. "Os dez anos de colaboración de H&M con UNICEF deunos información e experiencias de primeira man do seu traballo a favor da infancia en países en vías de desenvolvemento (...) UNICEF está altamente preparado e cualificado para colocar o desenvolvemento infantil temperán na axenda global e conseguir así que un maior número de nenos en situación de vulnerabilidade poidan acceder a programas de aprendizaxe temperá como pre-escolar", manifestou pola súa banda o director xeral de H&M, Karl-Johan Persson.

O DESENVOLVEMENTO INFANTIL E A APRENDIZAxE TEMPERÁ

Os primeiros oito anos da vida do neno son fundamentais, especialmente os tres primeiros anos, que son a base da saúde, o crecemento e o desenvolvemento no futuro. Durante este período, as nenas e os nenos aprenden máis rapidamente que en calquera outra época. Os recén nacidos e os nenos de curta idade desenvólvense con maior rapidez e aprenden máis rapidamente cando reciben amor e afecto, atención, alento e estímulos mentais, así como alimentos nutritivos e unha boa atención da saúde. UNICEF traballa cos gobernos, a sociedade civil, as comunidades e outras partes interesadas para deseñar e implementar políticas e programas de desenvolvemento da primeira infancia. Estes axudan aos nenos máis vulnerables e excluídos a alcanzar o seu máximo potencial a través do apoio ás familias e as comunidades, e aumentando o acceso á atención e educación de calidade na primeira infancia. A contribución da Fundación H&M Conscious axudará a fortalecer un movemento global para promover a inclusión da primeira infancia na Axenda de Desenvolvemento Post 2015.

¿Te gustaría hacer algo extraordinario hoy?

Hazte socio. Elige ahora tu aportación mensual.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus aportaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta. Conocer las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen en favor de UNICEF España, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 150€80%
Resto35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ *40%
Límite deducción base liquidable10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)*40%
Límite deducción base imponible10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  • Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a este año podrás deducirte el 80% del importe de tus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.
  • Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base imponible.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en  https://sede.agenciatributaria.gob.es/
  • Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu DNI o NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, llámanos al 900 907 500 o escríbenos a [email protected] o facilítanos estos datos a través de tu área del colaborador en nuestra web: www.unicef.es/acceso
Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 074 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]

UNICEF e H&M, polo mellor comezo na vida dos nenos