UNICEF aumenta os esforzos para que os nenos de Sirya poidan continuar a súa educación

Co comezo do novo curso escolar, UNICEF está a centrar os seus esforzos na volta ao cole dos nenos sirios. Mesmo nas zonas con máis violencia, as clases de recuperación están a axudar aos nenos a que poidan continuar a súa educación. Os clubs escolares arredor de todo o país están a proporcionar educación e apoio psicolóxico aos nenos.

 

 

 

2 millòns de nenos  abandonaron a escola a causa do conflito

Durante o pasado curso, dous millóns de nenos sirios de entre 6 e 15 anos abandonaron a escola a causa do conflito. A pesar dos esforzos de UNICEF por proporcionarlles unha educación ininterrompida, a educación segue sendo o sector menos financiado nesta emerxencia.

Antes da crise, a porcentaxe de nenos sirios matriculados nas escolas superara o 90%. Non obstante, a guerra puxo en perigo as boas cifras alcanzadas.

Neste terceiro ano de conflito, a crise de Sirya segue crecendo sen que haxa un final á vista. Máis de 4,25 millóns de persoas víronse desprazadas internamente, e máis de 2,1 millóns de persoas fuxiron aos países veciños. Agora vivenen Exipto, Iraq, Xordania, Turquía e Líbano, e a metade deles son nenos.

Ademais, a destrución das infraestruturas en Sirya alcanzou tamén aos centros educativos, o que fai que ao redor dun millón de nenos que continúan dentro do país non poidan asistir á escola. Nas zonas onde aínda quedan instalacións, non obstante, é a inseguridade a que fai que os pais se mostren remisos a enviar os seus fillos ao colexio. Moitos dos que van están tanestresados psicoloxicamente que non poden atender en clase.

UNICEF  REDOBrOu os SUS ESFUERZOS CO COMEZO Do NoVO CURSO

En Líbano, os campamentos de verán axudaron aos nenos refuxiados a superar as barreiras idiomáticas que afrontaban nos colexios deste país, nos que as matemáticas e as ciencias se ensinan en francés ou inglés.

EnTurquía, UNICEF está a apoiar a formación dos educadores, para que poidan atender as necesidades específicas dos nenos refuxiados.

Na campaña deIraq, mozos locais conseguiron diñeiro para comprar material educativo para os nenos sirios refuxiados no seu país.

EnXordania, unha campaña de Volta aoCole pediu tanto educadores coma líderes relixiosos e comunitarios, que animasen os nenos a volver á escola.

se está a privar a os nenos do seu dereito á educación

A pesar dos esforzos, as necesidades son cada vez maiores. A medida que o conflito continúa, estase a privar a cada vez máis nenos do seu dereito á educación, o que pon en risco non só o seu desenvolvemento intelectual, senón as súas oportunidades futuras. Cando se empece, o camiño da recuperación en Sirya será longo, e para entón, o que máis necesitará o país será unha cidadanía preparada que abra camiño.

Calquera persoa pode colaborar enviando unha mensaxe de texto coa palabraUNICEF ao28028, ou realizando un donativo a través da web:www.unicef.es/siria