Sudán do Sur: as zonas illadas xa contan con axuda

100 días despois do comezo do conflito en Sudán do Sur, as zonas máis illadas polo conflito recibiron subministracións de emerxencia.

 

UNICEF e oPrograma Mundial de Alimentos (PMA)puxeron en marcha unha operación conxunta para distribuíralimentos, vacinas, suplementos nutricionais e outras subministracións vitais nas áreas de difícil acceso, cuxa situación empeorará, coas fortes chuvias previstas para as próximas semanas.


Estas axudas chegaron a30.000 persoas con necesidades urxentes enAkobo, preto da fronteira con Etiopía.


Ademais está previsto que se leven a cabo 14 misións humanitarias como esta para apoiar unhas 250.000 persoas en comunidades remotas afectadas polo conflito en Jonglei, Alto Nilo e varios estados de Unity.


"Os nenos e as familias en Sudán do Sur enfróntanse agora a un sufrimento sen precedentes con signos preocupantes dedesnutrición e brotes de enfermidades", dixo o representante de UNICEF en Sudán do Sur, Jonathan Veitch.


"Ante a tempada de chuvias que se aveciña temos que aproveitar todas as oportunidades para despregar rapidamente equipos e subministracións para chegar ás persoas máis difíciles de alcanzar. Así é como imos evitar unhacatástrofe humanitaria".


O PMA proporcionará alimentos vitais e produtos especializados de nutrición aos nenos; mentres que UNICEF distribuirá kits de auga e saneamento ás familias, así como alimentos terapéuticos listos para consumir para os nenos con desnutrición.


De forma paralela,UNICEF vacinará os nenos contra a polio e o sarampelo, distribuirá kits de actividades recreativas, levará a cabo programas de educación en emerxencia, erexistrará e apoiará os nenos non acompañados.

"O conflito en Sudán do Sur está a levar amillóns de persoas á fame e complica os esforzos para distribuír axuda humanitaria, polo que estamos moi preocupados xa que as cousas poderían empeorar", dixo o director doPMA no país, Chris Nikoi. "Temos que actuar con rapidez para evitar unha crise aínda peor, xa que se achega a tempada de chuvias. Os equipos móbiles de resposta son rápidos e flexibles e os hemos estado a ser usado para chegar con axuda ao maior número de persoas" "nun ámbito tremendamente complicado".
 

3,7 millóns de persoas, en risco de inseguridade alimentaria

Os nenos de Sudán do Sur están a ser vítimas da violencia e o desprazamento masivo polo conflito inter-étnicodesatado en decembro. Encóntranse no medio doscombates ou fuxiron das súas casas e necesitan, urxentemente, alimentos, refuxio e protección.

A interrupción da axuda deixou máis de 3,7 millóns de persoas en risco de sufrir inseguridade alimentaria severa, así como brotes de enfermidades e desnutrición aguda. Preto de 700.000 persoas están desprazadas dentro do país, incluíndo 379.000 nenos.

Dende que comezou a crise a mediados de decembro, o PMA proporcionou alimentos e asistencia nutricional a preto de 500.000 persoas afectadas polo conflito en Sudán do Sur eUNICEF chegou a 250.000 persoas con auga, saneamento, vacúas, educación e protección infantil.

UNICEF necesita urxentemente unha axuda adicional de 74,1 millóns de dólares (uns 54,7 millóns de euros) para atender as necesidades humanitarias críticas da poboación vulnerable desprazada polo conflito durante2014.