Sudán do Sur: un brote de cólera ameaza a vida de 5.000 nenos

O conflito en Sudán do Sur está a ter graves consecuencias na vida dos nenos. Á ameaza de fame  e do recrutamento por parte dos grupos armados, engádese agora un novo brote de cólera que pon en risco aos nenos deste país. 

 

Este último brote da enfermidade xa se levou a vida de 18 persoas, entre elas dous nenos menores de cinco anos. Desde que se iniciase o brote fai tan só unhas semanas, identificáronse 170 casos sospeitosos en Juba e noutras zonas do estado de Ecuatoria Central
 
Dende UNICEF, e xunto á Organización Mundial da Saúde, puxemos en marcha un plan de resposta urxente fronte ao brote. A través do Ministerio de Saúde, preténdese distribuír subministracións esenciais e expandir as medidas de prevención como asvacinas contra o cólera ou as boas prácticas hixiénicas.
 
"Ata 5.000 nenosmenores de cinco anos poderían morrer de cólera se non se actúa de forma urxente", dixo o representante de UNICEF en Sudán do Sur, Jonathan Veitch. "É lamentable que unha enfermidade que se pode previr poida destruír tantas vidas novas".
 

SUDÁN Do SUR: o CÓLERA, Moi PErIGOSO PARA OS NenOS

Os nenos menores de cinco anos representan o 15 % de todos os casossospeitosos de cólera. Esta enfermidade é especialmente perigosa para os nenos porque provoca unha rápida e grave deshidratación por mor da forte diarrea e osvómitos. 
 
Dende UNICEF, e xunto aos nosos aliados, estamos a apoiar a creación de postos derehidratación oral e formamos ao persoal sanitario. Tamén enviamos subministracións para otratamento do cólera, como medicamentos, xabón, material de protección e tendas para levantarhospitais de campaña en todo o país. Ademais, en UNICEF lideramos a distribución de auga potablenas zonas afectadas polo brote. 
 
Calculamos que ao redor de30.000 desprazados internos en Juba recibirán avacina oral contra o cólera. Ademais, xa se están levando a cabo acciones de sensibilización para promover asboas prácticas hixiénicas. Con todo, necesitamos financiamento adicional para asegurar o control do brote, especialmente a partir de agora que chega aestación de choivas e aumentarán os riscos de transmisión.
 

SUDÁN Do SUR: AS PERSOAS SE HACINAN EN CAMPOS DE REFUxIADOS

Entre 2009 e 2013, Sudán do Sur non tivo nin un só caso de cólera. Con todo, desde que o conflito comezase en decembro de 2013, miles de persoas fuxiron das súas casas e víronse obrigadas a hacinarse en campos de refuxiados, onde a miúdo non hai acceso a auga potable ninsaneamento. En maio de 2014, 167 persoas morreron por mor dun brote de cóleraantes de que puidese ser controlado.
 
"UNICEF traballa nas comunidades e as instalacións sanitarias para evitar máis mortes, pero estamos a quedarnos sen fondos para facer fronte á situación", dixo Veitch.
 
Ti podes axudarnos a loitar contra obrote de cólera e protexer aos nenos de Sudán do Sur.