Salvar 2 millóns de nenos

UNICEF e a Organización Mundial da Saúde (OMS) lanzaron un novo Plan de Acción Global co obxectivo de salvar ata 2 millóns de nenos cada ano de mortes ocasionadas por pneumonía e diarrea, que son algunhas das principais causas de mortalidade en nenos menores de cinco anos.

O Plan Integral de Acción Mundial para a Prevención e o Control da Pneumonía e a Diarrea reclama unha maior integración dos esforzos de prevención e tratamento destas dúas enfermidades e fixa obxectivos ambiciosos para reducir as taxas de mortalidade eelevar os niveis de acceso dos nenos a intervencións que salvan vidas.


Non existe unha única intervención para previr, tratar ou controlar a pneumonía ou a diarrea con eficacia. Non obstante, como demostraron os países máis ricos, hai elementos que son clave para a redución de infeccións e mortes por ambas as dúas enfermidades.


Por exemplo, unha boa nutrición e un ámbito limpo axudan a protexer os nenosda pneumonía e a diarrea. Estanse a introducir novas vacinas para protexer os nenos contra estas enfermidades e un bo acceso a servizos de saúde e osmedicamentos axeitados poden asegurar que reciben o tratamento que necesitan.


Pero moitos dos esforzos xa existentes para facer fronte á pneumonía e a diarrea en países de ingresos baixos e medios aínda teñen que capitalizar estes elementos comúns.

"Trátase dunhacuestión de equidade. Os nenos pobres en países de baixos ingresos están en maior risco de morte por pneumonía ou diarrea, e é moito menos probable que consigan as intervencións que necesitan", indicou o doutor Mickey Chopra, Xefe de Programas de Saúde de UNICEF.

"Sabemos que facer. Se nos 75 países coas taxas máis altas de mortalidade se aplica a toda a poboación a mesma cobertura de intervencións esenciais da que goza o 20% dos fogares máis ricos, podemos evitar a morte de 2 millóns de nenos, mesmo para 2015", "o prazo dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio", engadiu.
 

OBxEcTIVOS

O novo Plan de Acción Global establece obxectivos claros e ambiciosos con respecto ás cifras actuais para que o mundo alcance en 2025:
  • Un 75% de redución con respecto aos niveis de 2010 naincidencia da pneumonía e a diarrea nos nenos menores de cinco anos.
  • Aeliminación case total das mortes por ambas as dúas enfermidades no mesmo grupo de idade.
  • Unha redución do 40% no número de nenos menores de cinco anos con atraso do crecemento.
  • Acceso aantibióticos contra a pneumonía e a sales de rehidratación oral para a diarrea para o 90% dos nenos.
  • Lactación materna exclusiva para polo menos a metade dos nenos menores de seis meses.
  • Acceso a un saneamento axeitado e a auga potable para todos os nenos.
  • Un 90% de cobertura dasvacinas contra o pneumococo e orotavirus.

INVEsTIR NOS MÁiS VULNERABLES

O Plan de Acción Global fai un chamamento a gobernos e outros implicados para dar prioridade ao investimento nos grupos de poboación con maiores dificultades de acceso a servizos para previr e tratar a pneumonía e a diarrea. Actualmente, case o 90% das mortes de nenos por pneumonía e diarrea prodúcense en África subsahariana e Asia meridional.

A pneumonía é a causa principal de morte dos nenos menores de cinco anos en todo o mundo, representando o 18% (1,3 millóns) dos 6,9 millóns de mortes ao ano, mentres que a diarrea constitúe o 11% do total.

Este plan chega nun momento en que a comunidade internacional reforzou o seu compromiso cos ODM de saúde, incluíndo a redución da mortalidade infantil. Ese compromiso reforzado inclúe a iniciativa do Secretario Xeral de Nacións Unidas Cada Muller, Cada Neno e, xunto a esta, Uncompromiso coa Supervivencia Infantil: Unha promesa renovada, un movemento mundial liderado porUNICEF a través do cal máis de 170 países se comprometeron a poñer fin en 2035 ás mortes infantís por causas que se poden evitar.