RSE: as empresas deben xogar un papel clave na promoción dos dereitos dos nenos

A actividade empresarial pode e debe xogar un papel clave na promoción dos dereitos da infancia en España e no mundo. É a principal conclusión da mesa redonda que organizaron UNICEF Comité Español e a Asociación Española de Directivos de Responsabilidade Social (DIRSE).

 

 
No evento, celebrado noAuditorio Garrigues de Madrid, UNICEF Comité Español presentou o marco de referencia e as ferramentas necesarias para que as empresas poidan incorporar a perspectiva dos dereitos da infancia nas súas políticas, estratexias e procesos operativos de Responsabilidade Social Empresarial(RSE).

Trátase dos
Dereitos do Neno e Principios Empresariais, desenvolvidos por UNICEF, o Pacto Mundial de Nacións UnidasSave the Children, que proporcionan un marco xeral para entender e tratar oimpacto das empresas sobre obenestar e os dereitos dosnenos.

"Actualmente, 78 das 150 economías máis grandes do mundo son empresas. Debido ao seu crecente poder e influencia, non só no ámbito económico, senón tamén no político e social, osector privado xoga un papel clave na misión de UNICEF: velar polos
dereitos da infancia en todos os aspectos da sociedade", asegurou o presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo.

"Incorporar, polo tanto, áinfancia nas políticas de responsabilidade social corporativa (RSC) é indispensable para que as empresas transformen a sociedade e xeren melloras reais na vida dos nenos", engadiu.

Pola súa parte, o presidente de DIRSE e vicepresidente de UNICEF Comité Español, Juan José Almagro, subliñou que, "falar de RSC éfalar de futuro; un futuro que só se constrúe se somos capaces de respectar e fomentar os nenos coidando dos seus dereitos".
 
 

RSE e dereitos de infancia en España

É inevitable que calquera empresa, independentemente da súa actividade, tamaño e ámbito xeográfico, xere impactos directos e indirectos sobre ainfancia. As empresas teñen un enorme potencial positivo para contribuír aoavance dos dereitos dos nenosmediante o modo en que producen e comercializan os seus produtos, en que proporcionan os seus servizos e en que exercen a súa influencia no desenvolvemento económico e social.
 
Cada día xéranse importantes oportunidades para que calquera empresa asuma un rol máis activo na defensa dos dereitos do neno. E os Estados han de velar por iso. Así se reflicte naConvención sobre os Dereitos do Neno(CDN), onde na súa Observación Xeral n.º 16 se recollen as obrigas do Estado en relación co impacto que o sector empresarial ten nos dereitos da infancia.

En España aínda non se conseguiu centrar debidamente a atención tanto no papel positivo como negativo que as empresas poden desempeñar no avance dos dereitos dos nenos, a través da propia actividade empresarial.

A medida que máis e máis empresas adopten publicamente unha postura forte en materia de dereitos humanos, é básico situar os dereitos dos nenos no centro das conversacións e considerar a súa protección como unha responsabilidade fundamental das empresas españolas.

Neste sentido, facemos un chamamento para lograr un desenvolvemento sostible en todo o planeta, congarantía de dereitos para todos os nenos en calquera lugar do mundo. Para todo iso traballamos conaliados estratéxicos no ámbito social, na Administración e nosector privado, como axentes de cambio que son na vida dos nenos.