Relevo na Dirección Executiva de UNICEF España

UNICEF España anuncia o relevo de Paloma Escudero como Directora Executiva de UNICEF España debido ao seu traslado á sede mundial da organización en Nova York, tras ser nomeada Directora da División de Comunicación do Fondo de Nacións Unidas para a Infancia polo seu Director Executivo, Anthony Lake.

Paloma Escuderodedicou os últimos cinco anos ás súas responsabilidades comoDirectora Executiva do comité nacional deUNICEF enEspaña, posto no que traballou cun equipo profesional integrado por un equipo de 180 contratados e máis de 800 voluntarios. Nestes anos, UNICEF España conseguiu incrementar a súa achega aos programas do Fondo de Nacións Unidas para a Infanciaen máis de 150 países en desenvolvemento e contribuíu de forma significativa a emerxencias como a de Haití. Ademais, baixo a dirección de Paloma Escudero, UNICEF multiplicou e reforzado as súas alianzas cos sectores público e privadopara a promoción dos dereitos dos nenos que viven en situación de vulnerabilidade en España e noutros países. Xunto a esta experiencia, Paloma Escudero aborda as súas novas responsabilidades cunha sólida bagaxe profesional tanto na empresa privada como no sector da cooperación ao desenvolvemento, actividade á que dedicou máis dunha década en diferentes organizacións e con distintos labores. Como Directora de Comunicación do Fondo de Nacións Unidas para a Infancia farase cargo da comunicación global da organización e da xestión da súa marca.

NoVO DIRECTOR ExECUTIVO

O Padroado deUNICEF España elixiu como novo Director Executivo, segundo acordo do pasado 1 de marzo, aJavier Martos, membro do Comité de Dirección de []UNICEF España dende 2008.

Cunha extensa formación en Cooperación Internacional e en Xestión Estratéxica, Javier Martosfaise cargo da Dirección Executiva de UNICEF España tras cinco anos comoDirector Territorial da institución, etapa na que traballou xunto aos 17 comités autonómicos de UNICEF España para a súa potenciación e profesionalización. Iniciou a súa traxectoria profesional no Fondo de Nacións Unidas para a Infancia en 1997 como cooperante en México. Dous anos despois daquela primeira experiencia, traballou ata 2002 como Responsable do Programa de Política Social de UNICEF México, asumindo responsabilidades de planificación, execución e seguimento do programa, así como a supervisión do equipo. Ao seu regreso a España en 2003 exerceu como Coordinador de Programas de UNICEF Comité Comunidade Valenciana, para converterse despois enResponsable de Cooperación e Emerxencias de UNICEF España. A súa traxectoria inclúe diversas experiencias como formador en universidades mexicanas como a Autónoma Metropolitana e a Xesuíta de Guadalajara.

Javier Martos aborda a Dirección Executiva de UNICEF España co compromiso de seguir avanzando para alcanzar dous grandes obxectivos: lograr que a infancia sexa unha prioridade nas axendas social e política, eseguir sumando os imprescindibles apoios de miles de persoas e entidades privadas e públicas para garantir a achega ao financiamento dos programas de UNICEF no mundo.