A Radio Televisión Canaria (RTVC) con 'Agora non podemos parar'

A Radio Televisión Canaria(RTVC), presta o seu apoio, por cuarto ano consecutivo, a UNICEF Comité Español, cunhas semanas de contidos especiais durante o último trimestre do ano.Do 27 de outubro ao 2 de novembro sucederanse os espazos dedicados ao traballo de UNICEF coa infancia máis vulnerable nos países en desenvolvemento, así como asentrevistas con voceiros de UNICEF na televisión e a radio autonómicas. Ao longo da semana, algúns dos presentadores da cadea lanzarán tamén mensaxes de apoio. Con esta iniciativa búscase involucrar aos canarios na campaña deUNICEF Comité Español contra a mortalidade infantil Agora NONPodemos Parar.En torno ao 20 de novembro, Día Universal do Neno, que este ano ademais conmemora o 25 aniversario daConvención sobre os Dereitos do Neno (CDN), a RTVCrealizará tamén unha cobertura especial en torno aosdereitos do neno.Entre os contidos destacados faranse eco do Pacto Canario pola Infancia, que asinarán as forzas políticas no Parlamento de Canarias, co respaldo tamén dos concellos, cabidos e o Goberno de Canarias. O Pacto Canario pola Infancia forma parte dun proceso de reflexión, debate, busca de consensos e compromisos que UNICEF Comité Español está promovendo para alcanzar un Pacto de Estado pola Infancia.