A Radio e Televisión Aragonesa con 'Cumpledías'

Corporación Aragonesa de Radio e Televisión (CARTV), dedica, do 17 ao 23 de decembro, unha semana de contidos a UNICEF e a campaña contra a desnutrición infantil Cumpledías.

A CARTV e UNICEF asinaron en setembro un convenio de colaboración para a difusión de contidos informativos sobre a situación da infancia no mundo, e así concienciar e sensibilizar á opinión pública aragonesa das problemáticas que afectan millóns de nenos.

 
Durante a semana, emitiranse documentais de UNICEF, entrevistas con voceiros no terreo, mensaxes dos presentadores da cadea e chamamentos ao envío de SMS. Os anuncios e cuñas da campaña emítense dende a última semana de novembro ata a última de xaneiro.

'CUMPLEDÍAS'

Dos 6,9 millóns de nenos menores de cinco anos que morreron en 2011 por causas que se poden evitar, máis dun terzo están relacionadas directa ou indirectamente coa desnutrición, que é o resultado da inxestión insuficiente de alimentos (en cantidade e calidade), a falta dunha atención axeitada e a aparición de enfermidades infecciosas. A desnutrición crónica, que afecta a uns 180 millóns de nenos menores de cinco anos en todo o mundo, non ten cura, pero pódese previr con medidas sinxelas como a achega de vitaminas e minerais esenciais, o fomento da lactación temperá exclusiva ata os 6 meses de idade ou a promoción de hábitos de hixiene, como o lavado de mans.Cumpledías parte da base de que, a pesar de que todos os nenos do mundo teñen dereito a cumprir anos e a desenvolver todo o seu potencial, a desnutrición os pon nunha situación tan vulnerable que cumprir días é todo un reto e un gran logro a este tempo. Ata o momento, Cumpledías xa conta co apoio de medios de comunicación de toda España e máis de 300 empresas e entidades deportivas. Calquera persoa pode participar na campaña enviando un SMS coa palabraUNICEF ao 28028. CadaSMS enviado equivale ao custo dun día de tratamento contra a desnutrición aguda para un neno. O tratamento completo, o que saca un neno da desnutrición, dura entre 4 e 6 semanas e custa uns 42 euros.