Preto da metade dos nenos serán africanos en 2050

Segundo o informe Xeración 2030/África (en inglés), as elevadas taxas de fecundidade e o número cada vez maior de mulleres en idade de procrear significan que durante os próximos 35 anos, case 2.000 millóns de bebés van nacer en África; a poboación do continente duplicarase; e a poboación de nenos menores de 18 anos aumentará en dous terceiras partes ata chegar a 1.000 millóns de nenos.


Un dos resultados máis importantes do informe é un cambio a grande escala da poboación infantil cara a África. As proxeccións indican que, para 2050, arredor do 40% dos nacementos se producirán en África, e arredor do 40% de todos os nenos vivirán en África, un aumento dun 10% con respecto a 1950.
 

3 de cada 10 nenos africanos viven en zonas en conflito

O informe sinala que 3 de cada 10 nenos africanos viven en zonas fráxiles e afectadas polos conflitos. O estudo pide que se preste unha especial atención a Nixeria, onde xa se produce o maior número de nacementos no continente, unha cifra que chegará a 1 de cada 10 nacementos que acontezan no mundo en 2050.

Se o investimento nos nenos africanos non se considera prioritario, o continente será capaz de aproveitar plenamente esta transición demográfica nas próximas décadas. Sen políticas equitativas que favorezan a integración, o ritmo do crecemento demográfico podería menoscabar potencialmente os intentos de erradicar a pobreza, e xerar así un aumento das disparidades.

O informe pide especificamente que se invista na ampliación do acceso aos servizos de saúde e nas actividades para empoderar ás nenas e mantelas na escola. Os plans nacionais de desenvolvemento tamén se deben adaptar para adecuarse a estes cambios demográficos, especialmente por medio de sistemas do rexistro civil e de estatísticas máis eficaces. "Os cambios demográficos, dunha intensidade sísmica, que a poboación de nenos africanos vai vivir figuran entre os problemas máis importantes que confronta o continente, e son así mesmo un asunto fundamental para o resto do mundo", observa o informe.

Datos fundamentais do informe xeración 2030 sobre África

As proxeccións para a poboación mundial mostran que cara a mediados de século, en África vivirán:

· Arredor do 41% de todos os nenos nacidos no mundo

· El 40% da totalidade dos nenos de menos de 5 anos

· El 37% da totalidade dos nenos de menos de 18 anos

· El 35% do total dos adolescentes
 
Cada vez máis, o futuro da humanidade é africano:
 
· Hoxe en día, 16 de cada 100 habitantes do mundo son africanos

· Segundo as tendencias actuais, nos próximos 35 anos, 25 de cada 100 persoas serán africanas

· Esta tendencia seguirá aumentando a case 40 de cada 100 persoas a finais de século.
 
 
En África dáse tamén a taxa máis alta de dependencia infantil do mundo:
 

· 73 nenos menores de 15 anos por cada 100 persoas en idade de traballar en 2015


· Esta cifra está moi preto do dobre da media a nivel mundial.

A urbanización constante levará a que a maioría da poboación africana viva nas cidades en menos de 25 anos:
 

· En 2015, un 40% da poboación africana vivirá nas cidades.


· A finais dos anos 2030, máis da metade da poboación de África vivirá en zonas urbanas.

A pesar de que a supervivencia infantil mellorou en África:

  • Un de cada 11 nenos segue morrendo antes de cumprir 5 anos, unha taxa 14 veces máis elevada que a media dos países de altos ingresos.
· No continente prodúcense tamén na actualidade máis da metade das mortes infantís en todo o mundo.
·