Por que non aceptamos doazóns en especie?

"Vivo en Inglaterra, onde podo doar roupa? "; "Se xa non uso o meu calefactor, pódollelo dar a vostedes? "; " Podedes dicir lista de centros onde levar a roupa? ".

Son exemplos reais das decenas de consultas que recibimos, sobre todo en inverno, de persoas moi solidarias e comprometidas que queren doar roupa usada, mantas ou estufas -pero tamén alimentos e mesmo medicamentos- para que llelos fagamos chegar aos nenos máis vulnerables.

 

 
Aínda que apreciamos moito estes desinteresados ofrecementos, por desgracia temos que dicir que non. Non aceptamos doazóns en especie debido á natureza do noso traballo e explicámosche porqué neste post.

En Copenhaguen, a capital de Dinamarca, UNICEF ten o almacén humanitario máis grande e modernodo mundo. Ocupa a superficie equivalente a3 campos de fútbol -uns 25.000 metros cadrados-- e ten capacidade para36.000 palés.

Un equipo de 876 traballadores de 137 nacionalidades distintas embala, envía e entrega máis de2.000 artigos distintos (medicinas, equipos médicos, mosquiteiras, alimentos terapéuticos para loitar contra a desnutrición infantil, roupa, material escolar, etc.), alá onde máis se necesita, nun prazo máximo de 72 horascando se trata dunha emerxencia.

Só en 2013 mandáronse subministracións e servizos a 134 países e áreas. Por poñer un par de exemplos:2.790 millóns de dose de vacinas que salvan vidas e mantas por valor de medio millón de euros.

Ademais do almacén central en Copenhaguen, UNICEF administra outros 5 centros estratéxicos desubministracións (AccraDuala, Dubai, Panamá e Shangai), establecidas para garantir que, en caso de decla
rarse unha crise humanitaria, os nenos e as súas familias reciben rapidamente as subministracións necesarias co mínimo custo de transporte.
 

CRISe EN SIRyA e A RExIÓN: KITS DE INVERNO PARA 916.000 NenOS

Non obstante, sempre que é posible, UNICEF trata de adquirir os artigos no propio país ou rexión afectada. No caso da onda de frío que azouta Oriente Medio, unha parte dos kits de roupa de inverno que se distribuíron aos nenos e as súas familias máis necesitadas foi producido e entregado por empresas ou organizacións locais. Con iso conseguimos non só aforrar custos (de transporte e almacenamento) e ser máis rápidos na entrega, senón taménapoiar a economía local.

Así acontece, por exemplo, coaAsociación Al Birr
, que produciu 15.000 kits de roupa de inverno para nenos de ata 14 anos. Esta asociación dá empregona actualidade a 225 mulleres, a maioría delas desprazadas doutras partes de Sirya debido ao conflito.

Ata agora entregamos roupa de abrigo, mantas, lonas, estufas, bonos e efectivo a 916.200 nenosen Sirya, Iraq, Turquía, Líbano e Xordania. Pero non é suficiente. O noso obxectivo é chegar a 411.000 nenos sirios máis que seguen pasando frío, e para iso necesitamos a túa axuda.
 

Fondo de Emergencias

Ayúdanos a estar preparados ante una emergencia.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus donaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Calcula cuánto te puedes desgravar.

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF España te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta.

Éstas son las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2024 a favor de UNICEF España, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

*Cuando durante 3 años se realicen donaciones a una misma entidad por importe igual o superior al del ejercicio anterior.
Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 250€80%
Resto a partir de 250€ 40%
Resto a partir de 250€ en Donaciones plurianuales* 45%
Límite deducción base liquidable10%
*Cuando durante 3 años se realicen donaciones a una misma entidad por importe igual o superior al del ejercicio anterior.
**Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.
Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general40%
Donaciones plurianuales*50%
Límite deducción base imponible**15%
  • Si resides en País Vasco o Navarra las deducciones aplicables pueden ser diferentes.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en https://sede.agenciatributaria.gob.es/
¿Cómo hago para que mis donaciones a UNICEF aparezcan automáticamente en el borrador de la Renta?

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, facilítanos estos datos:

Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

 

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 500 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]

Donar por transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER ES26 0049 1804 16 2610410756
BBVA ES78 0182 2370 42 0208516491