Orange e UNICEF: 2 anos de alianza pola educación en República Dominicana

A campaña Constrúe o seu futuro (www.construyesufuturoconorange.com) ten o obxectivo de escolarizar e aumentar a calidade do ensino de máis de 220.000 nenos residentes en zonas fronteirizas e barrios marxinais de República Dominicana.

En República Dominicana o 40% da poboación vive baixo o albor da pobreza, un de cada dous adolescentes entre 13 e 17 anos non asiste á escola secundaria, existen altos niveis de violencia en fogares e escolas e hai un elevado número de nenos sen certificado de nacemento.

Este proxecto está a ser clave para a reforma educativa do país garantindo que a escola sexa un ámbito seguro e sen violencia e asegurando que os nenos menores de cinco anos reciban atención sanitaria, emocional e social axeitadas á súa idade.

os avances son visibles

Dende 2012 UNICEF está a apoiar a 95 estanzas infantís e 17 centros preescolares nas zonas máis desfavorecidas do país onde asisten 7.830 nenos, estase a capacitar profesores, especializándoos na atención de nenos con minusvalidez e aprobáronse as "Normas do Sistema Educativo Dominicano para a Convivencia Harmoniosa nos Centros Educativos Públicos e Privados" o que permitirá regular o trato á infancia dentro do ámbito escolar contribuíndo a crear unha "cultura de paz" nas escolas de todo o país.

Grazas a ORANGE e o apoio dos seus clientes e empregados, xa se recadaron máis de 300.000 euros para o proxecto a través de diferentes accións. Máis do 50% dos fondos conseguidos proveñen do programa 'Recuperación e Reciclado SOLIDARIO'. Por cada móbil recollido, ORANGE doa un mínimo de 2,5 euros a UNICEF.

En outubro de 2014 levouse a cabo unha campaña de recollida de móbiles en distintas facultades da Universidade Politécnica de Madrid. Durante as próximas semanas varios colexios de Pozuelo de Alarcón (Madrid) lanzarán as súas propias campañas de reciclaxe de móbiles.

Este proxecto estará activo ata final de 2015.

Participa nesta iniciativa, Entra en calquera tenda de ORANGE e recicla os móbiles que non utilices!