Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable: David Beckham e Google levan a voz dos nenos á ONU

A Asamblea Xeral das Nacións Unidas prepárase para aprobar os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e os nenos teñen moito que dicir. 

 

Por iso, o noso Embaixador de Boa Vontade, David Beckham, presentou unha instalación dixital creada por Google que levará mensaxes de nenos e mozos a todo o mundo até a ONU.
 
A Asamblea da mocidadeutiliza tecnoloxía móbil e redes sociais para pór sobre a mesa os problemas da mocidade como a pobreza extrema, adesigualdade, a violencia, asenfermidades mortais e osconflitos.
 
"Párteseme o corazón cando vexo as dificultades polas que teñen que pasar os nenos e os mozos todos os días", dixo Beckham. "Este ano, cando o mundo concéntrase nos novos obxectivos mundiais, temos a oportunidade de facer realidade a esperanza de millóns de nenos".
 

OBxEcTIVOS DE DESenvolvementO SustentaBLE: QUEDA MoitO POR fACER

Nos últimos 15 anos, lográronse moitos avances pero aínda estamos a defraudar a millóns de nenos en todo o mundo. É o caso dos 6 millóns de nenos menores de cinco anos que seguen morrendo cada ano por causas maioritariamente evitables. Ou os 120 millóns de nenos e adolescentes que seguen sen recibir educación.
 
"Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable diríxense a todas as persoas en todos os países, especialmente os nenos", dixo o Secretario Xeral das Nacións Unidas, Ban Ki-moon, presente na inauguración. "As opinións dos mozos axudaron a forxar a nova e audazAxenda para 2030. Agora o mundo debe facer máis para involucrar aos mozos na consecución das metase a construción dun mundo de paz, prosperidade e xustiza para todos nun planeta saudable".

OBxEcTIVOS DE DESenvolvementO SustentaBLE: "TEMOS QUE ESCoitAR HOxe MeSMO A OS NenOS"

“Para lograr os obxectivos do futuro, temos que escoitar hoxe mesmo aos nenos e aos mozos, porque quen coñece mellor que os propios nenos e mozos cales son as súas necesidades? E debemos facer algo máis queescoitar estas voces, debemos prestarlles atención", dixo o director executivo de UNICEF, Anthony Lake. 

 
As mensaxes e datos que se poden ver na instalación proceden do Ou-Report, un sistema gratuíto baseado en SMS que permite aos mozos falar sobre as cuestións que afrontan e o que está a suceder nas súas comunidades. Os datos proceden tamén dos proxectos de divulgación para nenos e mozos que se realizan nas redes sociais de UNICEF.