O Pacto de Estado pola Infancia mobiliza ás Cidades Amigas

Máis de 60 Cidades Amigas da Infancia (CAI) uníronse xa ao Pacto de Estado pola Infancia en España, co compromiso de realizar todos os esforzos posibles para difundir esta iniciativa e incrementar as adhesións a ela.

 

 
Coa súa adhesión, os municipios comprométense ademais a seguir promovendo os programas locais de acción para e coa infancia e aadolescencia, con especial atención aos colectivos máis vulnerables.

O programa CAI de UNICEF Comité Español pretende impulsar e promover a aplicación daConvención sobre os Dereitos do Neno(CDN) no ámbito local e fomentar o traballo en rede entre os distintos municipios que forman parte da iniciativa.

O obxectivo é que administracións e gobernos desenvolvan e implementar estratexias para o benestar dos nenosdefendendo os seus dereitos, fomentando a súaparticipación e facendo das cidades ámbitos máis habitables, especialmente para os máis novos.

Os municipios CAI promoven especialmente a participación real e efectiva dos seus nenos, nenas e adolescentes a través dos Consellos de Infancia, onde expresan con total liberdade e espontaneidade as súas opinións, desexos e anhelos sobre temas que lles afectan. Todo iso queda despois rexistrado en documentos como o
Manifesto de Guadalajara ou o Manifesto de Cártama.