Infancia con minusvalidez: segunda mesa de traballo en Canarias

UNICEF Comité Canarias, xunto á Universidade de As Palmas de Gran Canaria (ULPGC), organizou unha mesa de traballo con profesionais de distintos sectores relacionados con minusvalidez que tivo lugar no Reitorado da ULPGC o 19 de febreiro. Esta actividade desenvólvese dentro do Acordo Marco entreUNICEF e a ULPGC con obxectivo de afondar en temáticas específicas sobre infancia en Canarias.Nesta liña de traballo, o pasado xaneiro celebrouse unhaprimeira mesana que participaron representantes de varias asociacións integrada no CERMI Canarias(Comité Canario de Representantes de Persoas con Minusvalidez). Nesta segunda mesa realizouse un percorrido polo ciclo vital dun neno con minusvalidez en Canarias, para así coñecer as necesidades e os recursos existentes dende a primeira infancia ata a transición á vida adulta. Por outro lado, os profesionais expresaron as súas propostas vinculadas ás súas áreas de traballo ou investigación. A importancia da atención temperá e o desafío dainclusión foron algúns dos temas abordados. Neste sentido, falouse da falta de datos e da necesidade de garantir unha maior coordinación entre as distintas áreas e administracións relacionadas con infancia e minusvalidez.Estas mesas de traballo de enmarcan dentro dun achegamento á situación no arquipélago, que ten como referencia oEstado Mundial da Infancia 2013, dedicado aos nenos e nenas con minusvalidez, e o Estudo sobre a situación dos nenos e as nenas con minusvalidez en España, no que se revela como, a pesar dos importantes avances no cumprimento dos dereitos das persoas con minusvalidez e na construción dunha sociedade inclusiva, aínda queda camiño por percorrer neste sentido.