Infancia con minusvalidez: iniciativas para a inclusión

UNICEF Comité Canarias presentou en xuño o Estado Mundial da Infancia (EMI) 2013: nenas e nenos con minusvalidez. No transcurso da presentación deuse a coñecer un vídeo realizado por Azzuah, xunto coa musicoterapeuta Guacimara Molina, no que participaron os nenos, pais e profesores da Escola de Música de Santa Lucía de Tirajana.

As clases de musicoterapia son un exemplo de traballo de inclusión en Canarias, centrada no desenvolvemento das habilidades dos nenos.

O vídeo pon de manifesto o interesante e necesario que resulta poñer en marcha iniciativas que traten de ofrecer oportunidades para que os nenos con minusvalidez prosperen en igualdade de condicións.

O 3 de novembro, Día Internacional das Persoas con Minusvalidez, UNICEFComité Español publicou un Estudo sobre a situación dos nenos e as nenas con minusvalidez en España no que se pon de manifesto como, a pesar dos importantes avances no cumprimento dos dereitos das persoas con minusvalidez e na construción dunhasociedade inclusiva, aínda queda camiño por percorrer neste sentido.

93 MILLóNS DE NenOS CON ALGUNhA minusvalidez

Segundo as estimacións máis recentes, no mundo viven ao redor de 93 millóns de nenos e nenas con algún tipo de minusvalidez. Eles son, ante todo, nenos e teñen os mesmos dereitos, sonos e necesidades que o resto de nenos.

Ademais, se se lles brinda a oportunidade, os nenos con minusvalidez son perfectamente capaces de superar os obstáculos e levar vidas plenas, contribuír á vitalidade social, cultural e económica das súas comunidades e converterse en axentes de cambio. Cando isto acontece, non só estamos garantindo dereitos, senón que ademais a sociedade enteira benefíciase e enriquécese.

Non obstante, como nos recordaba hai poucos meses o Estado Mundial da Infancia 2013 (EMI): nenas e nenos con minusvalidez, en todo o mundo os nenos con minusvalidez e as súas familias teñen que seguir facendo fronte a obstáculos e barreiras de distinta natureza que impiden a súa participación nos asuntos cívicos, sociais e culturais das súas comunidades.

A miúdo os nenos con minusvalidez son invisibles nas políticas, nas estatísticas, e na vida social. Con frecuencia teñen menor acceso a servizos como a saúde e aeducación, e teñen máis probabilidades de sufrir a pobreza, de ser vítimas de abandono e abuso, ou de ser afastados das súas familias.