Hotel Silken Al-Andalus, Hotel Amigo

O Hotel Silken Al-Andalus sumouse á iniciativa Hoteis Amigos de UNICEF, para converterse en plataforma de comunicación e mobilización de clientes e empregados e fomentar o respecto e promoción dos dereitos da infancia.

Esta adhesión considera diferentes accións de sensibilización a favor da infancia, así como a captación de fondos a través da posta en marcha de distintas actividades. O director do Silken Al-Andalus,Alberto Blanca, destacou o papel do hotel como voceiro, á vez que promotor, desta colaboración conUNICEF, ao ser "o primeiro establecemento na nosa comunidade que asume a enorme responsabilidade de involucrar clientes e persoal do hotel nunha iniciativa que afecta á infancia máis vulnerable". Pola súa banda, Ricardo García Pérez, Presidente de UNICEF Comité de Andalucía, sinalou que "alianzas como esta son fundamentais paraUNICEF e a súa misión de promover e protexer os dereitos dos nenos en todo o mundo".

A iniciativaHoteis Amigos é unhamostra máis deste labor conxunto, permitindo ás empresas do sector turístico converterse en actores sociais que colaboran coa organización nos seus programas de protección e defensa dos dereitos da infancia. A adhesión do Hotel Silken Al-Andalus á iniciativa Hoteis Amigos de UNICEF súmase á realizada por outros hoteis ou grupos hoteleiros de España como Meliá Hotels Internacional, Luabay Hotels & Leisure, Federación Empresarial Hoteleira deMallorca, Ashome Asociación Hotelera de Menorca, Hotel Arts de Barcelona, SH Singular Hotels e Hospedaxes de Extremadura.