Fundación Caixa Navarra colabora na redución da mortalidade infantil en RD Congo

Na República Democrática do Congo (RDC), máis da metade da poboación é menor de 18 anos e 13 millóns teñen menos de 5 anos. A RDC ocupa o último posto na lista de 187 países do Índice de Desenvolvemento Humano e presenta o peor terceiro índice de mortalidade infantil do mundo. Case a metade dos nenos sofre desnutrición crónica e case un de cada dez ten desnutrición aguda grave.

UNICEF, que leva traballando neste país africano dende 1963, desenvolve un programa de supervivencia e desenvolvemento infantil coa colaboración e o apoio do Ministerio de Saúde, ONG locais e outras axencias de Nacións Unidas. O obxectivo é contribuír a reducir a taxa de mortalidade infantil, beneficiando a uns 3,9 millóns de nenos menores de cinco anos.Todos os cidadáns censados en Navarra maiores de idade poden apoiar este proxecto de cooperación na RDC, grazas á colaboración entre UNICEFComité Navarra e a Fundación Caixa Navarra a través de elixes: ti decides. Trátase dun programa de Caixa Navarra que facilita o financiamento de proxectos sociais elixidos polos cidadáns. Por cada elección, Caixa Navarra destina 10 euros ao proxecto.Cun sinxelo xesto, que non supón ningún custo económico persoal, pódese contribuír a que millóns de nenos congoleses poidan ter un desenvolvemento e unha vida dignos. Para reducir a mortalidade infantil, algunhas das actuacións que vai desenvolver UNICEF son: promover a lactación materna exclusiva en menores de seis meses, distribuír suplementos alimentarios de calidade para nenos menores de cinco anos, e lograr que os centros de saúde teñancapacidades e recursos para loitar contra as carencias de micronutrientes en nenos menores de cinco anos.

 
O proxecto pódese seleccionar ata o 31 de marzo de 2013 de dúas maneiras:
  • Na páxina web da Fundación Caixa Navarra co DNI electrónico.
  • Mediante unha folla de elección que se pode descargar da mesma web e se pode entregar, xunto cunha copia do DNI en vigor, nosseguintes lugares:  
  1. Caixa Navarra, Carlos III, 8 (Pamplona)
  2. Civican, Pío XII, 2 (Pamplona)
  3. Casa do Almirante, calle de la Rúa, 13 (Tudela)
  4. Sede de UNICEF en Pamplona (C/Padre Calatayud 17 bajo)
  5. Clubs de xubilados ActivosCan