Eleccións 2015: os nenos xa teñen o seu programa electoral

As eleccións municipais e autonómicas están á volta da esquina e os nenos de 50 municipios españois xa prepararon o seu propio programa electoral.

Aínda que eles non poden ser elixidos comoalcaldes (aínda!), a idea é que ospolíticos teñan en conta as propostas deste programa cando gobernen.

Despois de meses de traballo na dinámica  Vota por min , con participantes de 9 a 17 anos, estas son algunhas das súas máis de 100 propostas:

1. Crise e Familia. Os nenos queren que os políticos se compromentan
 cuns mínimos ante a situación económica. Propoñenaxudar ás familias con fillos a cargo e queren que os pais e nais que traballan teña máis tempo libre para estar con eles.

2. Sistema Educativo. Piden que se teña en conta a súa opinión para mellorar a lei de educación. Queren menos deberes ou distintos aos actuais, e que sexan máis divertidos e útiles. Tamén ven importante terdereito a folga con 13 e 14 anos, sen que sexa necesario faltar a clase.

3. Tecnoloxía. No seu programa, os nenos e adolescentes deixan claro que os adultos teñen que aprender a utilizar as novas redes e tecnoloxías redes para poder comunicarse con eles ao cen por cen. Ademais, piden facilidades e descontos para estudantes que queiran comprar produtos tecnolóxicos.
 

4. Integración. Os rapaces e rapazas cren que é importante que os alumnos con necesidades especiais poidan ir a clase con eles. Para iso propoñen que haxa profesores dedicados a integrar nas aulas nenos con minusvalidez ou a dar clase de español para que os estranxeiros poidan seguir pronto as clases.

ELECCIóNS 2015: A OPINIÓN DOS NenOS CoNTA

5.Ocio e tempo libre. Aos mozos encántalles gozar no seu tempo libre pero é que, ademais, esta é unha faceta moi importante no seu desenvolvemento. Queren que ocine chegue aos pobos e barrios onde non o hai, que se amplíen o carril bici e as instalacións deportivas e que haxa actividades de ocio gratuítas.


6. Medio. O nenos buscan praias, bosques e ríos máis limpos para poder gozalos. Apostan polareciclaxe e utilizar a bici para contaminar o menos posible e gustaríalles ter máis hortos escolares e comunitarios.

7. Violencia entre iguais. Os mozos están moi preocupados polo acoso escolar e queren que toda a sociedade coñeza este problema. Propoñen que paise profesores reciban formación para que poidan axudarlles a solucionar os conflitos que xorden nos colexios.

8. Participación. Pero o que os nosos nenos e adolescentes queren sobre todo, é que os escoitemos. Cren que cando se vaia tomar algunha decisión que lles afecte, ospolíticos deberían pedirlles opinión e tomala moi en conta. Mesmo propoñen que se amplía o dereito a votar a partir dos 14 ou 15 anos.

 
Que parécenche as súas ideas? Dende o programa  Cidades Amigas da Infancia  de UNICEF Comité Español creemos que é importante que se coñezan e que teñamos moi en conta a súa opinión. Pensa niso cando vaias votar en maio e únete á nosa proposta dePacto de Estado pola Infancia porque "do seu presente, depende o noso futuro".