Nenos e nenas de 10 municipios de Galicia elaboran o Manifesto de Castrelo de Miño, documento que recolle as súas conclusións sobre as cuestións que lles afectan

O texto céntrase nos ámbitos de participación, educación, cambio climático, pobreza e protección.

Manifiesto de Castrelo de Miño, Galicia

24/07/2019

O Manifesto de Castrelo de Miño, elaborado no I Encontro galego de participación infantil e adolescente, recolle as preocupacións dos nenos e nenas da comunidade en cinco ámbitos que eles mesmos decidiron abordar: participación, educación, cambio climático, pobreza e protección con un enfoque transversal na igualdade de xénero:

  • Participación: piden ao goberno autonómico a creación de un Consello Galego de Participación Infantil e Adolescente que lles permita realizar propostas en temas globais que afecten aos nenos e nenas de toda a comunidade. Os 50 nenos e nenas participantes elaboraron un rap para trasladar á sociedade a necesidade de facer efectivo o seu dereito á participación.
  • Educación: demandan unha educación baseada nos principios de respecto, diversidade e non discriminación. Defenden a igualdade de oportunidades e a necesidade de infraestruturas adecuadas e adaptadas para todos e todas.
  • Cambio climático: fan un chamamento á implicación de toda a sociedade, xa que consideran que é unha cuestión que nos involucra a todos nós, instando a tomar novas medidas e mais sostibles para afrontar o desafío.
  • Pobreza: propoñen a creación de fundacións que asistan ás persoas sen recursos ou en risco de exclusión, así como a realización de mais eventos benéficos e solidarios para recadar fondos.
  • Protección: reflexionan sobre temas como o bullying e o ciberbullying, indicando a necesidade de revisar os protocolos escolares ao respecto, proporcionar a orientación mais adecuada a quen o padecen, así como formación específica para o profesorado. Resaltan tamén a importancia da no discriminación pola orientación sexual.

As súas propostas, enmarcadas no 30 aniversario da Convención sobre os Dereitos do Neno, pretenden ser un paso mais cara unha sociedade xusta e igualitaria en relación cos seus dereitos

Descargar Manifesto