É posible lograr unha xeración libre de VIH/SIDA

Un novo informe publicado hoxe por UNICEF mostra que se lograron grandes avances para impedir a transmisión do VIH/SIDA de nai a fillo, xa que se evitaron máis de 850.000 novas infeccións de recén nacidos entre 2005 e 2012 nos países de baixos e medianos ingresos.

O informe A infancia e a SIDA: un inventario da situación 2013 dá a alarma sobre os adolescentes, e cita a necesidade de que aumenten os esforzos a nivel nacional e internacional para abordar o VIH/SIDA neste grupo vulnerable.
 

2,1 millóns de adolescentes viven con VIH/SIDA

As mortes relacionadas coVIH/SIDA entre os adolescentes de 10 a 19 anos aumentaron nun 50%entre 2005 e 2012, de 71.000 a 110.000. En 2012 había aproximadamente 2,1 millóns de adolescentes que vivían conVIH/SIDA.

Aumentando o financiamento e o investimento en medidas innovadoras sería posible superar moitos destes problemas, di o informe.

No informe preséntase unha nova análise que indica que se en 2014 seaumenta o financiamento eninvestimentos de grande impacto ata uns 5.500 millóns de dólares aproximadamente, se podería evitar a infección de 2 millóns de adolescentes, especialmente nenas, antes de 2020. Os investimentos en 2010 alcanzaron os 3.800 millóns de dólares..
 

Chegar aos adolescentes para evitar o VIH/SIDA

"Se se aumenta a escala das intervencións de grande impacto mediante a utilización dun enfoque integrado, poderiamos reducir á metade o número de novas infeccións entre os adolescentes antes de 2020", dixo Anthony Lake, director executivo de UNICEF. "Trátase de chegar aos adolescentes máis vulnerables con programas eficaces de xeito urxente".

As intervencións de grande impacto inclúen: preservativos, tratamento con antirretrovirales, prevención da transmisión de nai e fillo, circuncisión masculina médica voluntaria, concienciar para lograr cambios de conduta e realizar enfoques específicos para as poboacións en risco e marxinadas. Todo isto sumaríase aos investimentos noutros sectores como a educación, a protección social e o benestar, e o fortalecemento dos sistemas de saúde.

Ao contrario do que acontece cos adolescentes, os progresos foron impresionantes naprevención das novas infecciónspor VIH entre osrecén nacidos. En 2012 contraeron o virus uns260.000 nenos, mentres que en 2005 foron 540.000.
 

Grandes avances na loita contra o VIH/SIDA

"Hoxe en día, se unha muller embarazadavive con VIH/SIDA, isto non significa que o seu bebé teña que correr a mesma sorte, nin tampouco significa que ela non poida levar unha vida sa", dixoLake.

Algúns dos éxitos máis notables producíronse en países cunha alta taxa de VIH/SIDA, en África subsahariana. As novas infeccións en recén nacidos descenderon entre 2009 e 2012 un 76% enGhana, un 58% en Namibia, un 55% en Zimbabwe, un 52% en Malaui e Botsuana, e nun 50% enZambia e Etiopía.

O novo informe fai tamén fincapé en que para lograr que sexa posible unhaxeración sen VIH/SIDAdebe aumentar o número de nenos que recibe tratamentoantirretroviral. Soamente o 34% dos nenos que vivían con VIH/SIDA nos países de baixos e medianos ingresos recibiron o tratamento que necesitaban en 2012, en comparación co 64% dos adultos. Como resultado, ao redor de 210.000 nenos morreron debido a enfermidades relacionadas co VIH/SIDA en 2012.
 

Lograr unha xeración libre de VIH e posible

As innovacións e os novos sistemas de traballo están a lograr que as probas de detección e o tratamento sexan máis accesibles, eficaces e eficientes. Un exemplo é o uso dos teléfonos móbiles en Zambia e Malauiano para producir rapidamente resultados da proba doVIH. Isto facilitou que as nais reciban diagnósticos sobre os seus bebés máis rapidamente que o que acontecía cos resultados distribuídos a man.


O desafío agora consiste en aplicar o coñecemento que xa se ten, seguir centrándose nos nenos e os adolescentes máis vulnerables e marxinados, e aproveitar as novas oportunidades e innovacións ao mesmo tempo que se utilizan os recursos do xeito máis eficaz e eficiente posible.


"O mundo ten agora a experiencia e os instrumentos para lograr unha xeración libre de VIH/SIDA. Os nenos deben ser os primeiros en beneficiarse dos nosos éxitos na loita contra o VIH/SIDA, e os últimos en sufrir cando non logramos os resultados desexados", dixoLake.