Día Internacional da Internet Segura 2014

Internet abriu as portas nos últimos lustros a un mundo inabarcable de información e entretemento para todos os públicos.

Os seus beneficios son enormes en campos como a educación e a socialización.

Estamos ante un novo marco global cuxas vantaxes deben ser postas ao alcance de todos os nenos, en todos os cantos do mundo.

 
Pero, á vez que a rede crece e se multiplica ofrecendo máis oportunidades que nunca, tamén se amplían asameazas potenciais para aseguridade dosmenores.

Para promover en todo o mundo un uso responsable e seguro dasnovas tecnoloxías, especialmente entremenores e novos, hoxe celébrase oDía Internacional da Internet Segura.

O evento está promovido pola Comisión Europea e organizado en España polo Centro de Seguridade en Internet para os menores liderado polaAsociación Protéxeles. Este ano súmanse á celebración máis de 70 países de todo o mundo e ten como obxectivofrear a famosa brecha dixital, promovendo o diálogo e o traballo entre xeracións, baixo o slogan "Xuntos podemos facer unha internet mellor".
 

Internet seguro: os riscos aos que se enfrontan os mozos en internet

UNICEF vén poñendo atención a esta cuestión dende hai anos, tanto a nivel internacional coma no noso país. O informe Seguridade infantil en Internet: retos e estratexias globais (PDF, en inglés), lanzado pola organización fai agora dous anos, proporciona unha mellor comprensión dos riscos aos que se enfrontan os mozos eninternet.

O informe presenta un marco para protexer aos menores de ameazas como ociberacoso, a exposición aimaxes de abusos, así como a outras prácticas como o grooming, no que algunhas persoas se fan pasar por nenos para conseguir fotografías íntimas dos nenos.

O informe sinala catro aspectos que necesitan coordinarse para crear un ámbito máis seguro para os nenos na rede: ensinar os nenos a protexerse por si mesmos, rematar coa impunidade dos que os acosan, reducir oacceso a material daniñoprocedente de internet, e apoiar arecuperación das vítimas.

Pola súa banda, o director executivo de UNICEF Comité Español, Javier Martos, aseguraba o pasado setembro noSenado, nun relatorio sobre os riscos derivados do uso da rede por parte dos menores, que "todas as posibilidades que internet ofrece hai que aproveitalas, son unha oportunidade de mellora; o problema é que en internet se trata osnenos unicamente comoconsumidores".

Na súa intervención incidía na idea de que é fundamental traballar de forma conxunta e tendo en conta unha axeitadaautorregulación do sector, unhalexislación eficaz e unha boaformación e información aospais, á comunidade educativa, ásempresas e ás autoridades públicas.

E remataba asegurando que no mundo das novas tecnoloxías "temos que ser capaces de construír un ámbito máis amigable, entendendo que hai unha parte que ten que ver coa protección dos nenos, pero que hai outra que ten que ver coas oportunidades de desenvolvemento, construción de cidadanía e educación,".
 

Día da internet segura: ALIANZAS NA Rede

Orange, Tuenti, Google, Alia2 ou Protéxeles son algunhas das empresas e organizacións coas que UNICEF Comité Español traballou nos últimos anos distintos aspectos relacionados coa seguridade na rede. Por exemplo, con Orange, aliado corporativo dende 2003, colabora co desenvolvemento do portal Navega Seguro.

Por outra parte, está a participar como convidada no Comité de Expertos que a Asociación Protéxeles coordina dende o Centro de Seguridade en Internet. O obxectivo dos grupos que configuran este Comité é recompilar opinións, experiencias e propostas que poidan servir para dar resposta ás distintas situacións que se formulan no uso que os menores de idade fan dastecnoloxías da información e a comunicación(TIC).

A intención é que as conclusións e propostas que saian desas reunións poidan ser deaxuda á sociedade no seu conxunto: aos pais, profesores, departamentos de orientación e ámbito escolar, ás empresas, ás Forzas e Corpos de Seguridade, e a todos os estamentos que poidan levar a cabo accións dirixidas amellorar o uso que os máis pequenos fan das TIC.