Crise migratoria: a Unión Europea debe pasar das palabras aos feitos

Acollemos con satisfacción os compromisos dos líderes da Unión Europea (UE) para apoiar aos refuxiados e migrantes, pero entendemos que agora debe iniciarse unha acción urxente por parte de todos os Estados membros para protexer plenamente aos nenos.

 
Unha cuarta parte de todos os solicitantes de asilo en Europa no que vai de ano son nenos. Durante o primeiro semestre de 2015, 106.000 nenos buscaron asilo na UE, sobre todo procedentes de Sirya, Iraq e Afganistán, un aumento de case un 75% desde 2014.
 
"Protexer aosrefuxiados e migrantes de calquera dano, especialmente ante a proximidade do inverno, ten que estar no corazón mesmo da resposta de Europa", valorou Yoka Brandt, directora executiva adxunta de UNICEF, en referencia á reunión crave da UE do luns 14 de setembro na que se considerarán os seguintes pasos ante esta crise.
 
"Todos estes nenos, que xa sufriron tanto, teñen dereito á protección e á dignidade. Agora é o momento de facer efectivos estes dereitos", agregou.
 

CRISe MIGRATORIA: MEDIDAS URxENTES PARA OS NenOS

Entre as medidas urxentes necesarias para os nenos están:
  • Manter xuntas ás unidades familiares en todo momento, mediante programas de localización e reunificación das familias nos lugares onde os nenos están a chegar non acompañados ou que se separaron durante a viaxe.
  • O acceso aos procedementos de asilo, garantindo sempre ointerese superior do neno como unha prioridade.
  • A prestación de apoio profesional e asesoramento para os nenos e as súas familias que salvagardan os dereitos dos nenos, calquera que sexa a súa situación xurídica, en cada paso do proceso.
  • O investimento suficiente ensistemas de protección da infancia, servizos e capacidades necesarias para garantir que quen atenden aos nenos están formados para iso e son expertos en benestar infantil.
  • Continuar cos esforzos para reducir a ameaza dos traficantes e outros riscos. Todos os nenos, especialmente os non acompañados ou separados das súas familias, son vulnerables á explotación, a violencia e o abuso, tanto na travesía como ao chegar aos países de destino.
  • Elaborar programas de recolocación e reasentamiento, e contar con instalacións de recepción centradas nos nenos, incluíndo a adecuada prestación de asistencia sanitaria, psicolóxica, educativa e recreativa.

CRISe MIGRATORIA: A SOLUCIÓN ESTÁ TAMÉN NOS PAÍSES DE ORIxEN

Mentres se traballa para protexer e coidar aos nenos que están a chegar e cruzando Europa, tamén é necesario un continuo apoio aos esforzos humanitarios e de desenvolvemento nos países de orixe.
 
Neste sentido, fan faltamedidas para terminar cos conflitos e afrontar a pobreza que está a deixar a moitas familias con poucas opcións, levándoas a emprender perigosas viaxes en busca de seguridade e oportunidades.