Crise en Sirya: millóns de nenos en risco pola falta de auga

A escaseza de auga potable en Sirya durante o verán abrasador está a poñer millóns de nenos en risco de contraer enfermidades que se transmiten a través da auga.
 
 
Dende principio de ano, rexistráronse105.886 casos de diarrea aguda enSirya. Ahepatite A tamén está a aumentar, cunha cifra récord de 1.700 casosdetectados en só unha semana durante o mes de febreiro.

O conflito intensifícase e, con el, as ondadas depoboación desprazada multiplícanse, aumentando a presión sobre o xa de por si fráxil sistema de auga e saneamento.

"A situación é preocupante sobre todo para osnenos, que son especialmente vulnerables ás enfermidades transmitidas pola auga," di Hanaa Singer, representante de UNICEF en Sirya. "Neste quinto ano de crise a auga é cada vez máis escasa e insalubre, e as malas condicións hixiénicas -en particular nas comunidades de desprazados- están poñendo máis nenos en grave perigo".

En Deir-Ez-Zour, ao leste do país, o risco de brotes de enfermidades é especialmente alto. Os informes indican que as augas residuais están a contaminar gravemente o río Éufrates,do cal a
poboación se abastece de auga potable. Nesta zona xa se detectaron 1.144 casos de tifo.
 
 

SIRyA: o ALTO PRECIO Do COMBUSTIBLE INFLúE no ACCESO á AugA POTABLE

O alto prezo do combustible tamén está a influír no acceso á auga por parte dos civís. Nalgunhas zonas do país, o valor dun litro triplicouse a 500 libras sirias (2,3 euros). A isto engádese que as bombas de auga só funcionan durante dúas horas ao día, reducindo a dispoñibilidade de auga a 20 litros diarios por persoa.

O peche da fronteira con Xordania non está a axudar á distribución de auga e outras subministracións en Sirya. Este era o paso que,antes do peche, utilizabamos en UNICEF para distribuír material para potabilizar medio millón de litros de auga. Por este motivo, as existenciasdentro de Sirya estanse a esgotar.

"Dende o comezo da crise traballamos cun amplo número de aliados para dar apoio á infraestrutura de auga necesaria, da que dependen 15 millóns de persoas en Sirya", di Singer.
"Isto incluíu a perforación e dotación de pozos como fontes alternativas de augacando o principal provedor falla, así como o apoio áprodución local e a adquisición desubministracións de tratamento da auga,".

Para poder dar resposta ás necesidades de auga e saneamento en Sirya necesitamos a túa axuda. Se podes, doa.