Crise en Gaza: 8 cousas que debes saber

O conflito en Gaza que se iniciou o 8 de xullo tivo un enorme impacto nos nenos.
1. O 24 de agosto foi o primeiro día de clases, pero a maioría dos nenos en Gaza non poden volver á escola.

Os ataques danaron polo menos 244 escolas. 25 foron completamente destruídas.

Outras escolas non poden ser utilizadas, xa que se están a empregar como albergues. Máis de 280.000 persoas desprazadas polo conflito refúxianse en edificios escolares.
     

2. Gaza ten unha das taxas de alfabetización máis altas da rexión.

O Estado de Palestina ten unha taxa de alfabetización de adultos do 95%, moi por enriba da media rexional de 77%. A educación é moi valorada polas familias en Gaza.

Pernille Ironside, xefe da oficina de UNICEF na Franxa de Gaza, explica que o 80% das escolas en Gaza operaban nunha dobre quenda antes do conflito. Iso significa que un grupo de estudantes van á escola pola mañá e outra pola tarde.

"Os estudantes regresan á casa e tratan de estudar, a miúdo coa luz dunha vela, porque non hai suficiente electricidade", explica Ironside. "E non obstante, teñen ese incrible desexo e compromiso coa súa educación. "

3. A maioría de casas en Gaza reciben electricidade só dúas horas ao día.

A única central eléctrica de Gaza foi atacada cinco veces dende o 8 de xullo e agora xa non está operativa.

A electricidade é necesaria para bombear a auga do sistema municipal de auga de Gaza e dos pozos locais, polo que cando non hai enerxía, non hai auga.

4. O 96% do acuífero de Gaza está contaminado.

Gaza sofre crise da auga dende hai 2 anos. A súa principal fonte de auga subterránea pode quedar inutilizable. O conflito danou pozos, estacións e plantas de tratamento de augas residuais.

A resposta de UNICEF inclúe a instalación de 14 puntos de acceso á auga e a axuda para reparar a infraestrutura danada.

5. Máis de 370.000 nenos víronse directamente afectados polo conflito.

UNICEF estima que máis de 373.000 nenos e nenas de Gaza sufriron unha lesión, a perda dun familiar ou a destrución dos seus fogares. Estes nenos necesitan apoio emocional e psicolóxico inmediato.

"A nosa prioridade é chegar aos nenos tan pronto como sexa posible", explica Ironside.

6. Gaza está chea de artefactos explosivos sen detonar.

Armas explosivas encóntranse dispersas por todo Gaza. Os nenos pequenos teñen a tentación de recollelas, sen decatarse de que aínda poden explotar.

UNICEF está a lanzar anuncios de raio para explicar como detectar restos explosivos perigosos e que poidan eliminarse de xeito seguro.

7. UNICEF introduce as subministracións a Gaza a través dun único cruzamento.

O cruzamento de Kerem Shalom é o único cruzamento comercial en Gaza.

UNICEF traballa coas autoridades en ambos os dous lados para conseguir facer chegar as subministracións que salvan vidas dos nenos e as nenas afectados, como vacinas, medicamentos e kits de hixiene.

UNICEF entregou máis de 3,5 toneladas de subministracións de emerxencia a Gaza dende xullo.

8. A taxa de desemprego entre os mozos é alarmantemente alta.

Mesmo antes do recente conflito, a taxa de desemprego en Gaza era do 41,5%. A taxa de desemprego entre as persoas menores de 29 anos foi do 59%.

Os adolescentes son especialmente vulnerables en Gaza porque a miúdo están expostos a verse obrigados a ir ás liñas da fronte.

Os programas a longo prazo de UNICEF céntranse no traballo con adolescentes sobre alternativas pacíficas á violencia.

Axuda aos nenos palestinos