Castela e León fomentará os plans de infancia municipais a través de Cidades Amigas da Infancia

As Cortes de Castela e León aprobaron este mes por unanimidade unhaProposición Non de Lei ( PNL/000305) para apoiar e favorecer plans de infancia municipais a través do programa deUNICEF España Cidades Amigas da Infancia. O obxectivo deste programa é impulsar e promover a aplicación daConvención sobre os Dereitos do Neno (CDN) no ámbito das entidades locais. Esta PNL é a segunda proposición que aproban as Cortes nesta lexislatura co consenso de todos os grupos políticos con representación parlamentaria. As dúas iniciativas enmárcanse dentro do traballo que está a desenvolver UNICEF Comité Castela e León para promover a incorporación dos dereitos da infancia ás políticas locais e rexionais. O texto da PNL insta a Xunta de Castela e León a "apoiar e favorecer a elaboración e implantación de plans de infancia municipais, mediante a cooperación coas entidades locais, que permitan o seu recoñecemento como Cidades Amigas da Infancia".En Castela e León hai actualmente sete cidades recoñecidas con este galardón: Palencia, Segovia, Villamayor de la Armuña,San Cristóbal de Segovia, Burgos,Carbajosa, e Valladolid. Todas estas cidades destacan polo seu enfoque participativo e pola congruencia das súas políticas cos principios da CDN.