Arrecife Gran Hotel & Spa, novo Hotel Amigo de UNICEF

O Hotel Arrecife Grande Hotel & Spaconverteuse no primeiro establecemento hoteleiro deLanzarote en sumarse á iniciativa Hoteis Amigos de UNICEF Comité Español, comprometéndose así a colaborar cos programas de protección e defensa dos dereitos dos nenos de UNICEF. A adhesión de Arrecife Grande Hotel & Spa a Hoteis Amigos únese á realizada por outros hoteis ou grupos hoteleiros de España, entre eles a Asociación de Hoteleiros de Lanzarote (ASOLAN), que se comprometeu o ano pasado á difusión da iniciativa.UNICEF traballa para que as empresas coñezan e comprendan o impacto da súa actividade na infancia e incorporen, no marco da súa Responsabilidade Social Corporativa (RSC), o seu compromiso co respecto e apoio aos dereitos dos nenos. Os fondos conseguidos a través desta iniciativa destínanse aos programas de protección de UNICEF na loita contra a explotación sexual comercial infantil no sector turístico. Estímase que entre 500 millónse 1.500 millóns de nenos e nenas son vítimas deviolencia e ao redor de 1,8 millóns de nenos sofren explotación sexual.