80.000 nenos máis baixo o albor de pobreza en España

A partir dos datos correspondentes a 2011 feitos públicos por Eurostat, UNICEF España estima que uns 2.267.000 nenos viven en España por debaixo do albor da pobreza.

Son 80.000 nenos máis que no ano 2010, situando a taxa de pobreza infantil no 27,2% fronte ao 26,2% que reflicte o informe A infancia en España: o impacto da crise nos nenos, presentado en maio pasado por UNICEF España. A nova cifra de Eurostat confirma a tendencia anunciada no devandito informe, onde se advertía de quea infancia se converteu no grupo de idade máis afectado pola pobreza no noso país.Os datos tamén indican que hai un total de 760.000 fogares con nenos onde ningún adulto traballa, 46.000 máis que hai un ano. Ademais, hai un 14,4% de nenos que viven en fogares cun índice de pobreza alta fronte ao 13,7% do ano anterior.

a infancia nos Presupostos xerais do Estado para 2013

Esta actualización estatística resulta especialmente relevante nun momento no que se acaba de iniciar a tramitación parlamentaria dosPresupostos Xerais do Estado para 2013. A este respecto, a Directora Executiva de UNICEF España, Paloma Escudero, sinala que "agora máis que nunca debemos poñer atención aos máis vulnerables, que se ven inxustamente afectados pola crise. É imprescindible que as medidas que se tomen analicen antes as súas consecuencias para a infancia". As medidas de austeridade tomadas nos últimos anos, unidas ás que agora se prevén inciden directamente en partidas cruciais para a infancia en España, como as correspondentes a servizos sociais, educación ou sanidade. Como dixo o Secretario Xeral de Nacións Unidas, Ban Ki-moon, na recente Asemblea Xeral: non poñamos a carga da austeridade fiscal sobre as costas dos pobres. Non debemos facelo nin nos nosos propios países nin fóra deles", engadeEscudero.  

Compromiso coa infancia no mundo

De cara á tramitación parlamentaria dos Presupostos Xerais do Estado,UNICEF España tamén destaca a importancia de ter en conta a situación  []da infancia fóra das nosas fronteiras, mesmo nestes momentos difíciles.  

O traballo en desenvolvemento foi crucial para conseguir avances como o descenso da mortalidade infantil nun terzo (1990-2011). Para seguir impulsando este tipo de logros, é imprescindible a constante aposta dos gobernos pola cooperación internacional. A drástica redución prevista en España para este apartado, pon esta política no seu conxunto nunha conxuntura crítica. "Os nenos de todo o mundo teñen uns dereitos básicos, e España veu xogando un destacado papel na supervivencia e o desenvolvemento da infancia, non podemos abandonar agora o traballo polo desenvolvemento humano", apunta a Directora Executiva de UNICEFEspaña.

 Como puxeron de manifesto diferentes informes, mesmo dentro do cambio de prioridades que provocou a crise hai marxe para tomar decisións estratéxicas e buscar saídas que non xeren máis desigualdade. UNICEF avoga por unha recuperación con rostro humano, onde a protección aos máis vulnerables estea no centro das decisións presupostarias. "En definitiva, estamos a falar de algo que vai moito máis alá da economía. Trátase de definir entre todos que sociedade queremos deixar aos nosos fillos" comentou  Paloma Escudero.

Propostas de UNICEF España pola infancia

As propostas concretas de UNICEF España inclúen medidas como as seguintes:  

  • Que se protexan os investimentos en ámbitos prioritarios para a infancia, tanto en España coma nos países en desenvolvemento a través da cooperación internacional.
  • Que se analice previamente o impacto sobre a infancia de todas as medidas que se tomen no marco da crise.  
  • Que se poña en marcha un Plan Nacional contra a Pobreza Infantil
  • Que o Parlamento dea seguimento ao compromiso asumido na Proposición non de Lei aprobada o pasado mes de xuño, prestando unha atención prioritaria aos temas que afectan á infancia.