11 de outubro: Día Internacional da Nena

O 11 outubro celébrase o Día Internacional da Nena. Este ano, o día céntrase na innovación para a educación das nenas. Un uso intelixente e creativo da tecnoloxía é unha das vías para superar os obstáculos de xénero na aprendizaxe e o rendemento das nenas.

Formas creativas de conseguir que as nenas vaian á escuela

Aínda que hoxe en día hai máis nenas na escola primaria que nunca antes, 31 millóns de nenas en idade escolar primaria seguen sen acudir á escola. Mesmo cando as nenas van á escola, teñen que superar importantes obstáculos que dificultan a súa asistencia e a súa aprendizaxe continuas. A innovación para a educación das nenas ten o poder de cambiar esta situación.

Nunha viaxe recente a Madagascar, Katy Perry visitou unha escola primaria en Ampihaonana que fora reconstruída por UNICEF despois de que un ciclón a destruíse en 2011. Alí, a innovación toma a forma de aulas deseñadas para resistir os peores fenómenos climáticos. UNICEF construíu 240 aulas para o ensino primario e catro para educación infantil, con bloques de latrinas anexos.

En Bangla Desh, a innovación toma a forma de escolas flotantes alimentadas por enerxía solar que serven ás comunidades afectadas polas inundacións e polo aumento do nivel da auga, co fin de que as nenas e os nenos non teñan que perderse días de escola debido aos desastres naturais relacionados co clima.

En Sudáfrica, co fin de abordar unha escaseza de coñecementos nas ciencias, a tecnoloxía e a enxeñaría, e para alentar que as nenas rendan mellor nestes sectores, o programa Techno Girl identifica mozos de escolas sen recursos e ofrécelles un un sistema de mentores empresariais, así como participar en iniciativas para o fomento das súas capacidades. Este sistema de mentores axúdalles a aumentar a súa confianza e vincula as leccións que reciben nas súas escolas coas aptitudes que necesitan para ter éxito no mundo laboral "real".

Este ano o Día Internacional da Nena recibe o apoio da cantante e compositora Kayy Perry.

Cambia la vida de millones de niños en todo el mundo. ¡Hazte socio!

Elige tu aportación mensual

 

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus aportaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta. Conocer las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen en favor de UNICEF España, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 150€80%
Resto35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ *40%
Límite deducción base liquidable10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)*40%
Límite deducción base imponible10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  • Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a este año podrás deducirte el 80% del importe de tus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.
  • Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base imponible.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en https://sede.agenciatributaria.gob.es/
  • Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu DNI o NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, llámanos al 900 907 500 o escríbenos a [email protected] o facilítanos estos datos a través de tu área del colaborador en nuestra web: www.unicef.es/acceso
Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 074 de lunes a viernes de 9:00h a 21:30h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]

11 de outubro: Día Internacional da Nena