Visita a un Hospital Amigo da Infancia na República Dominicana

Por Javier Cantero,  Director de Novas Tecnoloxías e Desenvolvemento Organizativo de UNICEF España

 

Hoxe visitamos o Hospital Rexional Antonio Musa en San Pedro de Macorí, onde se puxo en marcha o programa de UNICEF Hospitales Amigos de la Infancia y de las Madres (Hospitais Amigos da Infancia e das Nais), o proxecto de redución da asepsia neonatal e un rexistro de nacementos propios. 

Para que vos fagades unha idea de como é o hospital, estas son as cifras máis representativas: 200 camas, 250 médicos, 200 enfermeiras, 30 ingresos diarios cunha estancia media de 5 días, 2 mortos cada 100 ingresos, un 10% dos bebés que nacen sofre desnutrición e atenden preto de 300 urxencias diarias. Recentemente, implantáronse unha serie de medidas básicas, entre as que salienta a creación de paritarios individuais e en zonas estériles, que substitúen aos enormes espazos, case vestíbulos, sen as medidas de asepsia mínimas, con moitas mulleres dando a luz á vez aos seus bebés, que existían antes. A medida representou unha enorme redución da mortaldade, tanto das nais como dos neonatos. O hospital tamén está fomentando a lactación materna, non só polas enormes vantaxes que ofrece fronte á lactación artificial senón tamén porque no caso da República Dominicana, e como consecuencia da pobreza, esta última realízase sen respectar as doses recomendadas e en proporcións das doses diluíndo en exceso o produto e en dubidosas condicións de hixiene. O máis motivador de todo isto é ver como os médicos deste hospital esfórzanse día a día en formar profesionais doutros hospitais para erradicar malas praxes médicas en asuntos tan esenciais como a falta de lavado de mans antes da entrada en zonas cirúrxicas, o uso de material estéril, guantes desbotables, acceso restrinxido a salas de partos, etc. Medidas que para nós poden resultar básicas e triviais, pero que aquí non o son nin entre os propios profesionais sanitarios. Despois destas visitas, cada día estou máis convencido non só de que debemos contribuír a cambiar o mundo senón que sobre todo, estou convencido de que o podemos facer. Apúntaste?