Situar os nenos no centro das propostas dos partidos políticos de Cataluña

Por Sílvia Ayala, Responsable de Sensibilización e Políticas de Infancia de UNICEF Comité Cataluña  

Con motivo das próximas eleccións ao Parlamento de Cataluña, UNICEF Comité Cataluña formulou dez propostas aospartidos políticos con representación parlamentaria para que as incorporen aos seus programas electorais. Trátase de retos e recomendacións en materia de infancia distribuídas en cinco ámbitos: pobreza infantil, investimento en infancia, participación e promoción, educación e saúde, e cooperación ao desenvolvemento.Destas dez propostas, destacan dous de especial importancia, dado que se refiren á infancia máis vulnerable en Cataluña e en todo o mundo. A primeira proposta pasa por incrementar as medidas para reducir a pobreza infantil en Cataluña mediante a elaboración e desenvolvemento dun plan de loita contra a pobreza infantil, iniciativa que se enmarca no actual contexto económico e social. Dende UNICEF vemos máis pertinente que nunca situar os nenos na axenda política, xa que por primeira vez a pobreza ten rostro de neno. En Cataluña, 1 de cada 4 nenos vive por debaixo do albor da pobreza.A segunda proposta destacada é incorporar a infancia como unha prioridade da cooperación, mantendo oscompromisos coa Axuda Oficial ao Desenvolvemento.

 
Neste sentido, a Convención sobre os Dereitos do Neno considera a importancia de estimular a cooperación internacional como instrumento para mellorar a situación dos dereitos da infancia no mundo. Ademais, o Comité de Dereitos do Neno de Nacións Unidas recomendouconservar o presuposto de cooperación ao desenvolvemento.O resto de propostas refírense a asegurar o investimento en infancia, o desenvolvemento normativo e a dotación presupostaria da lexislación catalá en materia de infancia; a incorporación da perspectiva dos nenos na toma de decisións, e a garantía e acceso equitativo aos dereitos básicos como a educación e a saúde. Estas eleccións teñen lugar nun momento moi especial, atendendo aos preocupantes índices, datos e informacións a nivel político, económico e social, que obriga os partidos políticos a afrontar importantes retos. Un dos desafíos máis importantes e urxentes é situar á infancia como prioridade nas políticas públicas, en todas as súas dimensións. Isto converte o exercicio de incidencia política nun traballo clave e fundamental na defensa dos dereitos da infancia.