Situar els infants al centre de les propostes dels partits polítics de Catalunya

Per Sílvia Ayala, Responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya

Amb motiu de les pròximes eleccions alParlament de Catalunya, UNICEF Comitè Catalunya ha plantejat deu propostes als partits polítics amb representació parlamentària perquè les incorporin als seus programes electorals.

Es tracta de reptes i recomanacions en matèria d'infància distribuïdes en cinc àmbits: pobresa infantil,inversió en la infància, participació i promoció, educació i salut, icooperació al desenvolupament.

D'aquestes deu propostes, en destaquen dues d'especial importància, ja que es refereixen a la infància més vulnerable a catalunya i a tot el món. La primera proposta inlcoul'increment de les mesures per reduir la pobresa infantil a Catalunya mitjançant l'elaboració i el desenvolupament d'un pla de lluita contra la pobresa infantil, iniciativa que s'emmarca en l'actual context econòmic i social.

Des d'UNICEF veiem més pertinent que mai situar els infants a l'agenda política, ja que per primera vegadala pobresa té el rostre d'un infant. A Catalunya,1 de cada 4 infants viu per sota del llindar de la pobresa.

La segona proposta destacada és l'incorporació de la infància com a una prioritat de la cooperació, mantenint els compromisos amb l'Ajuda Oficial al Desenvolupament.

En aquest sentit, la Convenció sobre els Drets dels Infants contempla la importància d'estimular la cooperació internacional com a instrument per millorar la situació dels drets de la infància al món. A més, el Comitè de Drets dels Infants de les Nacions Unides ha recomanat conservar el pressupost de cooperació al desenvolupament.

La resta de propostes es refereixen a assegurar la inversió en infància, el desenvolupament normatiu i la dotació pressupostària de la legislació catalana en matèria d'infància; la incorporació de la perspectiva dels infants en la presa de decisions, i la garantia i accés equitatiu als drets bàsics com l'educació i la salut.

Aquestes eleccions tenen lloc en un moment molt especial, atenent als preocupants índexs, dades i informacions en l'àmbit polític, econòmic i social, que obliga els partits a afrontar importants reptes.

Un dels desafiaments més importants i urgents és situar la infància com a prioritat en les polítiques públiques, en totes les seves dimensions. Això converteix l'exercici d'incidència política en un treball clau i fundamental en la defensa dels drets de la infància.