Os nenos son un cidadán máis

Post de Karina Tirado, Responsable de Proxectos da Dirección Territorial de UNICEF España  

A Casa Acendida, en Madrid, foi o escenario do VII Encontro A Cidade dos Niños, cuxo lema este ano era Cidade, Infancia e Medios de Comunicación. Máis de 120 persoas, entre elas numerosos adolescentes e novos estudantes, acudiron á cita e mantiveron un intenso debate sobre a relación entre infancia e medios de comunicación nun ámbito urbano

Organizado porAcción Educativa, coa colaboración de A Casa Acendida, o Concello de Madrid, oConcello de Rivas-Vaciamadrid, UNICEF España e a Cooperativa Educando, alumnos e profesionais de diferentes disciplinas como a comunicación, o urbanismo, a educación, a psicoloxía, a socioloxía e a animación cultural analizaron a imaxe que a cidade proxecta sobre os nenos, oscontidos que ofertan astelevisións e o acceso dainfancia a contidos a través deInternet ou dos videoxogos.Estas foron algunhas das conclusións que se sacaron do encontro: 

  • É necesario ofrecer unha imaxe dos nenos como un cidadán máis, atendendo ás súas condicións e necesidades especificas, e evitar dar unha imaxe distorsionada e minoritaria da súa realidade.
  • Aeducación é un factor fundamental na relación entre o neno e os medios de comunicación e tamén o son os profesionais que traballan na área educativa.
  • Os medios de comunicación poden recortar a autonomía do neno polas informacións que verten no ámbito familiar, tendo estas un carácter alarmista ou violento .
  • É necesario cumprir e facer cumprir os códigos de autorregulación de contidos dos medios de comunicación para protexer a integridade e o desenvolvemento dos nenos, elevando a dureza das sancións aos medios que os incumpran.  
  • É fundamentalvisibilizar as accións de boas prácticas lideradas por nenos e mozos en centros educativos, municipios, portais web, etc. 

Aparticipación infantil, un dereito considerado na Convención sobre os Dereitos do Neno, implica animar e habilitar os nenos para que expresen os seus puntos de vista sobre as cuestións que lles afectan. Promover unha participación significativa e de calidade entre os nenos e os adolescentes é esencial para asegurar o seu crecemento e o seu desenvolvemento  .