Els infants són un ciutadà més.

Post de Karina Tirado, Responsable de Projectes de la Direcció Territorial ' UNICEF Espanya

La Casa Encendida, a Madrid, Va ser l'escenari de la VII Trobada La Ciutat dels Infants, el lema del qual aquest any era Ciutat, Infància i Mitjans de Comunicació. Més de 120 persones, entre elles nombrosos adolescents i joves estudiants, van assistir a la cita i van mantenir un intens debat sobre la relació entre infància i mitjans de comunicació en un entorn urbà.

Organitzat per Acció Educativa, amb la col.laboració de  La Casa Encendida, l'Ajuntament de Madrid, l'Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid, UNICEF Espanya i la Cooperativa Educando, alumnes i professionals de diferents disciplines com la comunicació, l'urbanisme, l'educació, la psicologia, la sociologia i l'animació cultural van analitzar la imatge que la ciutat projecta sobre els infants, elscontinguts que ofereixen lestelevisions i l'accés de lainfància a continguts a través d'internet o dels videojocs.

Aquestes van ser algunes de lesconclusions que van sorgir de la trobada:

  • És necessari oferir una imatge dels infants com a un ciutadà més, atenent a les seves condicions i necessitats específiques, i evitar donar una imatge distorsionada i minoritària de la seva realitat.
  • L' educació és un factor ffonamental en la relació entre l'infant i els mitjans de comunicació i també ho són els professionals que treballen a l'àrea educativa.
  • Els mitjans de comunicació poden retallar l'autonomia de l'infants per les informacions que verteixen en l'entorn familiar, tenint les mateixes un caràcter alarmista o violent.
  • És necessari complir i fer complir els codis d'autoregulació de continguts dels mitjans de comunicació per protegir la integritat i el desenvolupament dels infants, augmentants la duresa de les sancions als mitjans que els incumpleixin.
  • És fonamental visibilitzar les acciones de bones pràctiques liderades per infants i joves en centres educatius, municipis, portals web, etc.

La participació infantil, un dret contemplat a la Convenció sobre els Drets de l'Infant, implica animar i habilitar als infants perquè expressin els seus punts de vista sobre les qüestions que els afecten. Promoure una participació significativa i de qualitat entre els infants i els adolescents és essencial per assegurar el seu creixement i desenvolupament.