Os nenos República Democrática do Congo e o dereito á educación

Por Sonia López - UNICEF Comité País Vasco

" Mundele, mundele!" Os nenos dunha escola aos arredores de Kinshasa recíbennos coa alegría de quen deixa translucir a esperanza de dispoñer dunha escola con paredes, na que poder abeirarse os días de chuvia propios do clima tropical.

 
República Democrática do Congo non é un lugar doado no que crecer. No segundo país máis pobre do mundo, o 43% da poboación adulta non está alfabetizada e o 45% do total de nenos e nenas que se matriculan en educación primaria acaban abandonando a escola. Ademais, moitas familias non poden facer fronte áscotas escolares.UNICEF traballa man a man co goberno para cambiar esta realidade. Desenvolve diferentes programas no país, encamiñados a alcanzar a educación universal mediante a eliminación progresiva das cotas escolares. Unha medida imprescindible para o máis do 70% da poboación congolesa que vive por debaixo do albor de pobreza.A estratexia de actuación de UNICEF en República Democrática do Congo pretende, ademais, reforzar o sistema educativo. Para iso contribúe á dotación en escolas deinfraestructuras, mobiliario e material escolar; a formación e actualización do persoal docente; a creación de comités de pais e nais que se involucren no proxecto educativo e participen na co-xestión das escolas; a rehabilitación dos centros educativos situados nas áreas máis desfavorecidas; e a busca do apoio institucional para o rexistro e recollida de datos que nos axude a ter un diagnóstico de situación realista e nos permita seguir avanzando nos obxectivos marcados. Na actualidade, o 12% das escolas do país forma parte deste programa e os resultados xa son visibles. Durante o primeiro ano da súa posta en marcha, nas escolas seleccionadas conseguiuse aumentar nun 32% o número de nenos e nenas matriculados, e situar a taxa de deserción por debaixo do 10%. Uns resultados que nos alentan a seguir neste camiño; que evidencian a necesidade de manter os esforzos destinados á República Democrática do Congo para conseguir, deste modo, que os resultados sexan sostibles no tempo e permitan consolidar os avances educativos no país.Mundele, mundele!* Os 600 nenos dunha escola aos arredores deKinshasa despídennos dende ese espazo aberto no que comparten profesor e aprendizaxes. Unha foto pon o punto e á parte á nosa visita e eríxese, máis que nun recordo, nunha motivación para seguir loitando polo dereito á educación de todos os nenos e nenas.

*persona branca enlingala