Els infants de la República Democràtica del Congo i el dret a l'educació

Per Sonia López - UNICEF Comitè País Basc

"Mundele, mundele!"* Els infants d'una escola a les afores de Kinshasa ens reben amb l'alegria de qui deixa traslluir l'esperança de disposar d'una escola amb parets, en la qual poder acollir els dies de pluja propis del clima tropical .

 
La República Democràtica del Congo no és un lloc fàcil on créixer. En el segon país més pobre del món, el 43% de la població adulta no està alfabetitzada i el 45% del total de nens i nenes que es matriculen a l'educació primària acaben abandonant l'escola. A més, moltes famílies no poden fer front a lesquotes escolars.
 
UNICEF treballa conjuntament amb el govern per canviar aquesta realitat. Desenvolupa diferents programes al país, encaminats a aconseguir l'educació universal mitjançant l'eliminació progressiva de les quotes escolars. Una mesura imprescindible per al més del70% de la població congolesa que viu per sota del llindar de pobresa.
 
L'estratègia d'actuació d'UNICEF a la República Democràtica del Congo pretén, a més, reforçar el sistema educatiu. Per això contribueix a la dotació a les escoles d'infraestructures, mobiliari i material escolar; la formació i actualització del personal docent; la creació de comitès de pares i mares que s'involucrin en el projecte educatiu i participin en la cogestió de les escoles; la rehabilitació dels centres educatius situats a les àrees més desafavorides; i la recerca del suport institucional per al registre i recollida de dades que ens ajudin a tenir un diagnòstic de la situació realista i ens permetin seguir avançant en els objectius marcats.
 
En l'actualitat, el 12% de les escoles del país forma part d'aquest programa i els resultats ja són visibles. Durant el primer any de la posada en marxa, a les escoles seleccionades es va aconseguir augmentar en un 32% el nombre de nens i nenes matriculats, i situar la taxa de deserció per sota del 10%.
 
Uns resultats que ens encoratgen a seguir per aquest camí, que evidencien la necessitat de mantenir els esforços destinats a la República Democràtica del Congo per aconseguir, d'aquesta manera, que els resultats siguin sostenibles en el temps i permetin consolidar els avenços educatius al país .
 
¡Mundele, mundele! * Els 600 nens d'una escola als afores de Kinshasa ens acomiaden des d'aquest espai obert en el qual comparteixen professor i aprenentatges. Una foto posa el punt i a part a la nostra visita i s'erigeix​​, més que en un record, en una motivació per seguir lluitant pel dret a l'educació de tots els nens i nenes.
 
 
*persona blanca en lingala