O Neno: 5 lugares onde non se xoga con auga este verán

A miña nai sempre o conta. Cando era pequena, era imposible sacarme da piscina. Podíame pasar horas tirándome de cabeza, facendo o pino, subindo e baixando do colchón inchable... E algo me di que eu non era a única.

 

A auga é vida.Ademais de ser un líquido indispensable para a nosasupervivencia, a moitos de nós fíxonos pasar grandes tardes de xogos e diversión durante overán: baños interminables, guerras deglobos e pistolas de auga, o chorrito da fonte do barrio...
 
Como sabedes, xogar con auga soa é posible nalgúns lugares. Noutros moitos,os nenos non só non poden xogar con ela, senón queapenas poden consumila. Este ano, o fenómeno meteorolóxico do Neno agravou os efectos dassecas, complicando aínda máis a situación. 
 

FENÓMENO o NIÑO: MÁiS DE 26 MILLóNS DE NenOS AFECTADOS

Máis de 26 millóns de nenos en África oriental e meridionalestán afectados pola falta de auga e ainseguridade alimentaria. En UNICEF traballamos sen descanso en todos os países azoutados poloNeno. Contámosvos que está a pasar en 5 deles:

  • En Etiopía, as escolas están a quedarse baleiras porque os nenos teñen que dedicar gran parte do día a buscar auga para eles e as súas familias. Preto de 6 millóns de nenosnecesitan axuda humanitaria neste país. 
  • En Somalia, a seca empuxou a algunhas comunidades a compartir cogando as únicas fontes de augadispoñibles. Debido a leste e outros motivos, están aumentado os casos de diarrea acuosa aguda nas rexións máis afectadas. 
  • En Malawi, a falta de auga está detrás do encarecemento dos alimentos. Moitas familias xa non poden comprar comida aos prezos do mercado. Os nenúfares convertéronse no seu prato principal.
  • En Angola, un dos países con maior mortalidade infantil, aseca e a crise económica están a levar ao sistema sanitario ao seu límite. Un brote de febre amarela ameaza a toda a súa poboación.
  • En Zimbabwe, as autoridades declararon o estado de emerxenciaporque se calcula que para o 42% dos fogares rurais será moi difícil conseguiralimentos durante a próxima tempada de escaseza.

FENÓMENO o NIÑO: LEVAMOS AugA POTABLE A 2,7 MILLóNS DE PERSOAS

En UNICEF estamos a traballar para aumentar o número de pozos de auga nas zonas máis afectadas pola seca. Tamén estamos a mellorar os sistemas de almacenamento edistribución para levar a maior cantidade de auga posible a escolas e centros de saúde. 
 
En total, conseguimos que2,7 millóns de persoas nos países máis castigados polo Neno teñan acceso a auga potable. O noso obxectivo é que ningún neno teña que deixar de aprender e xogar por ter que ir buscar auga.
 
Ademais, proporcionamos tratamento contra a desnutrición aguda grave a169.000 nenos e apoio psicosociale protección a máis de97.000. 
 
Ti tamén podes axudar aosnenos afectados polo fenómeno O Neno. Porque contigo chegamos onde ninguén chega!
 
Post por Lara Aparicio, storyteller de UNICEF España