O Goberno aproba o II Plan Nacional de Infancia

Post de Gabriel González-Bueno, Responsable de Políticas de Infancia de UNICEF España.

Tras máis de dous anos de preparación, o Consello de Ministros aprobou o segundo Plan Estratéxico Nacional de Infancia e Adolescencia (PENIA).

É unha excelente noticia porque o Plan permite coordinar esforzos e visibilizar a importancia dos nenos como parte esencial da nosa sociedade.

O novo Plan contén oito obxectivos e máis dun centenar demedidas destinadas a garantir e promover os dereitos dos nenos e obenestar infantil no noso país.


O PENIA recolle no seu contido os principios daConvención sobre os Dereitos do Neno, e será con seguridade unha ferramenta útil para avanzar nos obxectivos propostos. Un dos seus valores máis importantes é o de promover a coordinación e a cooperación de todas as administracións públicas(central, autonómicas e locais) en ámbitos tan importantes para a infancia como a saúde, a educación, aparticipación infantil, aprotección dos nenos ou a intervención en situación de risco ou exclusión social.

O impacto das leis e as políticas nos nenos

O proceso de elaboración, aínda que algo dilatado, permitiu tamén mellorar e afinar a definición das medidas e contén un primeiro obxectivo que, ao noso xuízo, é moi importante para a consecución de todos os demais: o de promover o coñecemento da situación da infancia e a adolescencia, o impacto das políticas neles e a sensibilización sobre os seus dereitos.

Entre outras cousas,damos a benvida ás medidas que elevan a idade de matrimonio e de revisión da idade de consentimento sexual. Medidas que recollen algunhas as recomendacións que o Comité dos Dereitos do Nenos lle fixo a España en 2007 e 2010.

O Plan recolle ademais unha medida pola que UNICEF España veu avogando dende hai tempo: que todos os proxectos de lei e regulamentos incorporen un informe de impacto na infancia, a semellanza do Informe de Impacto de Xénero.
 
Talvez, no 'debe' do novo PENIA cabe destacar que se bota en falta un enfoque máis centrado na protección dos nenos do impacto que a crise está a ter neles e as súas familias, xa que o contexto económico e presupostario condiciona o éxito de moitos dos obxectivos deste Plan.

O Goberno comprometeuse a recoller este tema de xeito máis específico no próximo Plan Nacional de Inclusión Social, cuxa elaboración e aprobación consideramos que debe ser unha das prioridades máis inmediatas para atender á infancia máis vulnerable.

Iso non é obstáculo para que en UNICEF España reiteremos o nosocompromiso como organización no desenvolvemento deste Plan nos próximos anos, un Plan no que fomos partícipes xunto con outras plataformas e organizacións sociais.

Trátase dunha ferramenta que supón un paso máis para facer de España un país mellor para todos os nenos e nenas; polo tanto, debe ser amplamente difundido e coñecido entre todos aqueles que traballan con e para a infancia.